Byggahus.se

Bli av med gammalt servitut från 1940?

 1. Aero
  Medlem · 42 inlägg

  Aero

  Medlem
  Hej

  Jag har en fastighet i ett gammalt fritidshusområde som avstyckades 1940.
  Från den tiden hänger ett gammalt servitut med som heter >>Villa mm>>.

  Området har nyligen fått kommunalt V/A och även detaljplanerats för att underlätta bebyggelse för permanent boende.
  Frågan är om jag kan få bort servitutet från 1940 som lastar min fastighet, nu när området detaljplanerats?
  I servitutet står tex hur jag inte får använda fastigheten:
  >>Ej användas till upplagsplats för kol, sten, bräder eller annan verksamhet som kan verka störande för andra tomtköpare>>

  vidare

  >>Å tomt får ej utan medgivande av ägare 1:24 uppföras mer än ett boningshus jämte uthus, vilka icke få uppföras annat än efter ägaren 1:24 godkända ritningar>>

  Står även i servitutet att boningshus ska placeras minst 4m från tomtgräns trots att det är 1m som gäller i nya detaljplanen..

  Kan någon tala om för mig hur jag får bort ett servitut?
  //H
   
 2. J
  Medlem · 395 inlägg

  jimata

  Medlem

  Re: Bli av med gammalt servitut från 1940?

  Du måste prata med antingen lantmäteriet eller kommunen. Ring kommunen och fråga.
   
 3. G
  Medlem · 6 978 inlägg

  gaia

  Medlem

  Re: Bli av med gammalt servitut från 1940?

  och visa den i alla fall inte för ägaren till tomt 1:24 ;)
  gaia
   
 4. R
  Medlem · Simrishamn · 149 inlägg

  rolsie

  Medlem

  Re: Bli av med gammalt servitut från 1940?

  Ett servitut är ju en form av avtal. För att ändra det måste alla intressenter vara med på noterna.
  Det innebär att du måste komma överens med de tomtinnehavare som omnämns i servitutet. En förhandlingsfråga alltså, och har man inte andra förhandlingsmöjligheter så kan man naturligtvis erbjuda pengar. Det kan ju vara svårt att identifiera intressenterna efter så lång tid och då får man prata med Inskrivningsmyndigheten, (som är de som har hand om fastighetsregistret) det är de som handlägger inskrivningsärenden som gäller bl.a. servitut. Är det stadsplanerat område så kan kommunen vara en intressent oxå.
   
 5. Aero
  Medlem · 42 inlägg

  Aero

  Medlem

  Re: Bli av med gammalt servitut från 1940?

  Tack för alla svar. Jag ställde frågan till lokala lantmäterikontoret och fick följande svar,

  Servitutet är ett s.k. inskrivet servitut, vilket
  innebär att dåvarande parterna själva skrev ett avtal, utan lantmäteriets inblandning.
  För att upphäva servitutet får nuvarande ägarna upprätta ett nytt avtal, där man förklarar att servitutet skall upphävas. Numera måste man skicka avtalet till Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje för åtgärd.


  Servitutet innehåller ju massor av fel så det borde ligga i alla berörda fastigheters intresse att det
  1.) skrivs om
  2.) upphävs

  Frågan är bara om jag eller ngn annan i området orkar dra i detta..... ::)
  /H
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.