Byggahus.se

Badrumsrenovering från helvetet

 1. P
  Medlem Nivå 2
  Jag har gjort det förr och jag gör det igen för här vet jag att det finns kunnigt folk - jag ber om hjälp med en lägenhet. Lägesrapport: Min dotter och hennes sambo bor i en bostadsrätt hos HSB. Under senhösten började föreningen renovera badrum med kakling, porslin och nya rör. Av någon anledning valde föreningen bort att byta de gamla rören i värmesystemet. Jag vet inte exakt hur gammalt huset är men jag gissar på 40-50-tal. Byggfirman började med förseningar direkt och förfrågningar om varför så lite händer viftades bort. Till slut kom dagen då rördragningen genomfördes i badrummet. Dragningen var konstig, nya hål borrades i väggen och den skapligt nya tapeten förstördes. I hallen behövde vattenrören böjas förbi proppskåpet. Där skarvades rören med nittiograderskopplingar istället. En onödig inbyggd risk, tycker jag. Badrummet kaklades och detta blev faktiskt riktigt snyggt. Några dagar senare reste sig parkettgolvet i vardagsrummet. Byggfirman rev upp golvet och tog bort sanden. Ingen läcka kunde hittas och strax därpå togs hallgolvet bort. Fortfarande ingen läcka hittad. Förra veckan ringde dottern på kvällen. En rörskarv ovanför badrumsskåpet hade sprungit läck. Vatten strilade ner i skåpet och dess belysning. Jag hjälpte dem att få tag på byggledaren. Han tyckte att de själva skulle stänga av vattnet i trapphuset så skulle han titta på saken nästa morgon. Kopplingen och badrumsskåpet byttes. Föreningens ordförande verkar allmänt lam. Han har inga svar. Han hänvisar till det unga parets hemförsäkring och tycker inte alls att föreningens försäkring ska betala något som orsakats av att själva huset sprungit läck. Jag inbillar mig att hemförsäkringen ska täcka sånt man orsakar eller råkar ut för själv och när själva huset går sönder bör föreningens försäkring täcka både skadan och följdskadan. Tänker jag fel? Under flera veckor har dottern fått bo hos svärföräldrarna då lägenheten varit obeboelig under arbete och stillestånd. Nu, efter några veckor, har hemförsäkringsbolaget gått med på att betala en ersättningslägenhet om försäkringstagarna själva letar rätt på en lägenhet och skaffar något slags korttidskontrakt. Nu verkar senaste budet vara att parets hemförsäkring ska täcka ny parkett, tapeter (sönderborrade och delvis mögliga), golvlister och eventuellt andra skador. Åldersavdrag ska de själva få betala. Kan någon hjälpa till och svara på om de får en rimlig behandling? Fortfarande är läckan inte lokaliserad och de unga tu är minst sagt frustrerade.
   
 2. H
  Medlem · Nivå 19
  Först måste vi klargöra. Hemförsäkringen täcker inte skador på lägenheten utan det är bostadsrättsförsäkringen.
  Hemförsäkringen täcker skador på lösöre.

  Det ni ska göra är att ringa ert försäkringsbolag och berätta om skadorna. Berätta om vad som gjorts i lägenheten av bostadsrättsföreningen och vad som hänt. Eftersom ert bolag inte vill betala skadorna så kommer dom att vilja kräva någon annan på dessa skador, antingen firman eller beställaren. Då slipper ni det mesta av arbetet.

  Ska din dotter betala något av badrumsrenoveringen? Har det varit någon besiktning?
   
 3. P
  Medlem Nivå 2
  Tack för svaret huggan. Så hemförsäkringen täcker bara lösöre. Hur skulle det fungera i ett tänkt scenario där en elektrisk apparat går sönder och en brand bryter ut. Skador blir på alla möbler, tapeter, golv och tak i ett rum. Täcker inte helförsäkringen skadorna på ytskikten ens då?
  Försäkringsbolaget har kontaktats men de verkar inte vilja lämna besked innan man med säkerhet vet exakt vad som läckt vatten och varför. Badrumsrenoveringen bekostas (förutom några mosaikbitar och någon mer detalj de beställde extra) av föreningen. Någon egentlig besiktning har vad jag vet inte genomförts då arbetet aldrig blivit helt färdigt. Det har varit folk där och kikat på skadorna och dottern har dessutom tagit dit en fuktexpert på eget initiativ som letade fukt i badrummet utan att hitta något.
   
 4. H
  Medlem · Nivå 19
  Så länge det gäller olyckor är det ju hemförsäkring för lösöre och fastighetsförsäkring (bostadsrättsförsäkring) som täcker skador på fastigheten.
   
  Redigerat 20 jan 2015 21:49
 5. C
  Medlem · Nivå 17
  Blanda inte ihop fastighetsförsäkring och bostadsrättsförsäkring. Bostadsrättstillägget till BRF-innehavarens hemförsäkring täcker skador på ytskikt och fast inredning - sådant som hyresvärden står för i en hyresrätt. Fastighetsförsäkringen står föreningen för i en BRF och den täcker brand- och vattenledningsskador på fastigheten.
   
 6. O
  Bannad · Nivå 15
  När man bor i BR så ansvarar man själv för lägenheten. Så som ytskikt. Så när man bor i BR så bör/måste man ha en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen som täcker de skador som kan uppstå i lägenheten. Där tvingas man själv stå för skador som kan uppstå. Därför har man BR tillägget.
  Bor man i HR så ansvarar fastighetsägaren för lägenheten, så som ytskikt. Händer det något så är det fastighetsägaren som står för kostnaderna.
  Oavsett om man bor i BR eller i HR så täcker hemförsäkringen skador på lösöret, så som soffa, kläder, dator.

  Detta är väldigt förenklat.

  Fastighetsägaren har själv försäkring för själva fastigheten. Den täcker skador på själva fastigheten. om det uppstår en vattenskada så täcker försäkringen kostnaden för att åtgärda skador på själva stommen i huset.
  Den försäkring tecknar alltså ägaren av huset, t.ex en BRF.

  Det har redan skrivits tidigare i tråden, jag ville bara förtydliga eller om det blev förvilla...

  Dock brukar man i vardagligt tal bara säga hemförsäkring. Så egentligen tycker inte jag att det är helt fel. Det är därför som det är dyrare att teckna en hemförsäkring om man bor i BR, eftersom man har ett större ansvar.
   
  • Laddar…
 7. C
  Medlem · Nivå 17
  Utöver vlika försäkringar som täcker vad, etc. så får TS berättelse mig att fundera på vem som tagit initiativet till att riva upp hallgolv, etc.? Dvs. vem är det som kräver TS dotter på pengar, och vem har beställt tjänsten? Är även den senare skadan en ersättningsfråga, eller löste sig det som ett garantijobb?
   
 8. P
  Medlem Nivå 2
  Snabb kommentar - ont om tid. Initiativ till att riva upp hallgolvet har badrumsrenoveringsfirman i samråd med bostadsrättsföreningen tagit. Pengar lär min dotter avkrävas av hemförsäkringsbolaget om de ska ersätta de gamla golven med spritt nya. Ingenting har löst sig. Just nu står lägenheten till stor del utan golv och utan att orsaken till vattenskadan hittats.
   
 9. nino
  Renoverare · Nivå 19
  vem har tecknat bostadsrättstillägget? ibland tecknar föreningen den, ibland ägaren av lägenheten
   
 10. H
  Moderator · Nivå 25
  Grundregeln är att bostadsrättshavaren ansvarar för ytskikten i lägenhet. Och det gäller oavsett hur en skada uppstår. Förening/byggföretag är enligt grundläggande skadeståndslagstiftning bara ansvariga om de orsakat skadan genom vårdslöshet eller med uppsåt.

  MEN det finns ett undantag just när det gäller vatten som kommer från ett rör som föreningen ansvarar för. och om jag fattat rätt så gäller undantaget bara tappvattenledningar, inte värme eller avlopp. Men i fallet tappvatten så är föreningen (=föreningens förs. bolag) ansvarigt för skadan på ytskikten. Däremot tveksamt med andra följdskador som behov av evakiering osv.

  När det då gäller tappavattenledningar som går synligt som i det här fallet så hamnar man i en annan tolkningsproblematik. Det varierar lite från förening till förening hur man definierar "överlämningspunkten" för vatten. i en del föreningar anses medlemmen ha ansvar för vatten och avloppsledningar fram till stamledningen som alltid är föreningens ansvar. I andra föreningar står föreningen för hela VVS delen, fram till blandaren eller ex. vattenlåset under vasken. Men OM medlemmen i det här fallet ansvarar för den läckande utanpåliggande ledningen så ligger det ansvaret på medlemmen oavsett om ett utbyte initierats av föreningen. Och därmed ligger ansvaret för skadan på medlemmen.
   
 11. P
  Medlem Nivå 2
  Tack för alla svar hittills. Detta verkar ju allt annat än enkelt. Det som är säkert är att vattenskadan uppstått någonstans i ett slutet utrymme, sannolikt under badrummet, möjligen under vardagsrumsgolvet. Skadan uppstod precis efter att byggarna arbetat med badrummet. I min värld kändes det naturligt att de boende skulle hållas helt skadeslösa då skadan verkar ha uppkommit genom hur byggarna genomfört sitt arbete. Jag skulle känna att det var orimligt om någon annan (i detta fallet föreningen) tvingar på mig en åtgärd som föranleder skador och att jag då får kostnader för dessa skador. Är det verkligen så illa?
   
 12. C
  Medlem · Nivå 17
  Rimligtvis måste första steget här vara att se till att orsaken till vattenskadan blir klarlagd. Om inte annat borde det inte vara aktuellt att påbörja någon återställning innan så skett.Har byggfirman själva ombesörjt hela utredningen? Har fukt konstaterats? Man river inte upp två hela golv pga vattenskada för att sedan konstatera att det nog inte var någonting.

  Om det visar sig att den har samband med ombyggnaden, vilket ju inte är helt osannolikt, tycker jag att det hamnar i en annan dager. Dock fortfarande ett knepigt läge som kanske behöver dras i hyresnämnden.
   
 13. O
  Bannad · Nivå 15
  Det bökiga är väl att ta reda på vad som orsakat skadan. Är det vattenstammen så är det föreningen som har hela ansvaret fram till ytskikt utan kostnad alls för medlemmen. Eventuella kostnader för evakuering står hemförsäkringen för.
  Kostnader för uttorkning står föreningen för...
  Är det något annat en just vattenstammen, så är det enkelt... Det är medlemmen som ansvarar för ytskiktet oavsett anledning. så illa är det. Man kan tycka vad man vill om det men det hör inte till ansvarsfrågan...
   
 14. C
  Medlem · Nivå 17
  Mja, är det ett "garantifel" på så sätt att skadan visar sig ha någon direkt koppling till det nybyggda badrummet så är det väl inte så glasklart?

  Inte för att det är glasklart vid vattenskador i allmänhet heller. I fallet vatten- eller brandskada regleras ansvaret för reparationer explicit i bostadsrättslagen 7 kap. 12 §:

  "För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom
  1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller
  2. vårdslöshet eller försummelse av
  a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst,
  b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller
  c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.
  För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn."


  När vi haft vattenskador i min BRF har föreningens försäkring täckt även återställning av ytskikt. Om jag minns rätt, till den standard som gällde vid upplåtelsen samt med undantaget att det som orsakat skadan inte ersätts.
   
 15. O
  Bannad · Nivå 15
  Det finns en del rättsfall inom området....
  Det är väl frågan hur man tolkar vattenledningsskada. Men jag om jag minns rätt så handlar det om fram till första punkten hos den boende... fram till ballofixen... Jag kan ha fel just vart gränsen går exakt, men det är där någonstans.
  I det fallet så blir det som jag skrev, föreningen som bär hela kostnaden för återställningen. I ett fall som ovan så finns det inte något åldersavdrag, så är golvet från -52 så får föreningen bära hela kostnaden. Medlemmen får ett golv som är helt nytt och behöver inte betala något för detta.

  När det gäller brand så vet jag att det är samma regler som för ovan. dock vet jag inte hur det är om branden började i sin egen lgh.

  Jag har en viss erfarenhet av just vattenledningsskada och vad som gäller. (jag vet även att FB brukar vara duktiga på att krypa undan på ett eller annat sätt... I det fall jag har erfarenhet i från så dubblade de direkt självrisken... Vilket innebar att det var inte lönt att utnyttja försäkringen....
  I andra fall än dessa ovan så blir det tyvärr medlemmen som står för ytskiktet även om han/hon inte har orsakat skadan. Så jävligt är det...

  Hur det blir i TS fall så är det helt klart inte super enkelt. Jag måste hålla med om att jag kan hålla med om att det borde gå på entreprenörens ansvar. Men det är svårt att avgöra med den lilla information vi har...