Byggahus.se

Avstyckningsproblematik

 1. W
  Medlem · 137 inlägg

  wedin

  Medlem
  Min sambo och hennes syster ska få/få köpa/få ta över en tomt av sin pappa. :D Tomten är knappt 4 000m2. Jag och min sambo funderar nu på att bygga på "hennes" halva, dock har vi ett litet problem. Utan att ha fått det utförligare förklarat så har vi fått höra att "man kan inte" stycka av/klyva tomten, för "man får inte bygglov" på tomter under 2 500m2(!?)
  Min första fundering är: Kan det vara så att kommunen har sin egen "godtyckliga" bestämmelse som säger just; "tomter måste vara minst 2 500m"? Eller kan det vara ett servitut som belastar fastigheten sedan marken styckades av (nå´n gång 1940)?
  Om vi nu bygger INNAN avstyckning/klyvning, då kan ju inte kommunen invända mot att tomten är för liten. Om vi sedan behåller 1 500m2 och avstyckar 2 500m2 till sambons syrra, så borde ju Stadsbyggnadskontoret inte kunna sätta käppar i hjulet för det!? För visst måste väl SBK gå med på att den "nya" 2 500m2-tomten får ett pos förhandsbesked och därmed är det väl bara ett slå en signal till Lantmäteriet!? Eller kan KAN SBK säga nix pix? ???
  Om det är ett servitut, kan det vara formulerat på samma sätt, d v s du får inte BYGGA på tomten om den är mindre än 2 500m2? Eller "brukar" ett servitut vara formulerat som att du får inte avstycka eller klyva din fastighet/tomt så att den blir mindre än...? Eller finns det helt enkelt ingen "vanlig" formulering!?
  En anledning till att jag inte, helt enkelt, frågar SBK är att de tidigare missat "2 500m2-regeln" då en granntomt klövs (vilket ju talar för att det rör sig om ett gammalt servitut). Min förhoppning är att samma "misstag" kanske kan upprepas (även om det känns mer hoppfullt att köpa en trisslott) ;)
   
 2. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Avstyckningsproblematik

  Vid fastighetsbildning (alla former av ändringar i fastighetsförhållandena såsom t. ex. avstyckning, klyvning, sammanläggning m m) är det generella kravet enligt 3 kap. 1 § FBL (fastighetsbildningslagen) att fastigheten, såväl den nya som den ”gamla” blir varaktigt lämpad för sitt ändamål inom överskådlig tid. Av detta följer att det inte finns någon generell regel om minsta eller största storlek på fastigheter utan det avgörande är om storleken är lämplig för ändamålet. Notera alltså att all förändring av fastighetsförhållandena måste ha ett syfte (oftast för bebyggelse och därmed sammanhängande åtgärder).

  Där bindande regler om storlek på fastigheter regleras är i kommunernas detaljplaner (förr benämnda stadsplaner och byggnadsplaner) och fastighetsplaner (förr benämnda tomtindelningar). Sådana bindande regler hindrar lantmäterimyndigheten enligt 3 kap. 2 § första stycket FBL från att avvika från regeln om fastighetsstorlek eftersom de måste följa planerna.

  Allmänna uttalanden kan finnas i kommunernas översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner. Dessa uttalanden är dock i normalfallet inte bindande.

  Att någon regel om fastighetsstorlek skulle finnas i servitutsform är nog så sällsynt att från detta kan bortses. Däremot kan det finnas byggbegränsningar i servitutsform till fördel för en angränsande fastighet som härigenom kan sätta hinder mot ett bygge som sådant men det har ju inte med fastighetens storlek att göra.

  Börja med att kontrollera om det finns någon detaljplan över området och vad denna anger.
   
 3. W
  Medlem · 137 inlägg

  wedin

  Medlem

  Re: Avstyckningsproblematik

  Tack för förtydliganden  :) Jag har kollat upp lite... Området är inte detaljplanerat, utan jag antar att det kanske är i översiktsplanen som man har sagt nå´t om att undvika förtätning av byggandet = minimi 2 500m2!?
  Jag ringde till SBK för att få lite mer kött på benen. Handläggaren var precis på språng men förklarade att anledningen (en anledning?) var att området saknar kommunalt VA.
  Jag prövade då min diaboliska  8) plan på henne (= bygg på gamla-4 000m2-tomten och sedan stycka av en ny 2 500m2 och bygg på den också), men den gick inte hem. Enligt handläggaren så hade en fastighetsägare just lyckats med det tricket tidigare, så nu var SBK varken speciellt roade eller speciellt lättlurade (längre!).
  Hur går man tillväga för att driva saken vidare? Är det länsstyrelsen som är nästa instans om SBK står fast? Eller är det helt enkelt kört från början. Att SBK har blivit "lurade" tidigare kan jag väl faktiskt, på nå´t sätt, hålla med om att det inte ska ge mig "rätt" med automatik. Det som däremot känns lite mer surt är att SBK har gett ok till att ett villaområde byggs tvärs över vägen, utan kommunalt VA. På kuppen så ryker där ett väldigt fint fågelområde. Så på ena sidan vägen så får vi inte bygga för att området inte ska förtätas (och kanske för att minimera miljöpåverkan med privata avlopp?) och på andra sidan vägen byggs ett villaområde rakt på en fågel våtmark!? Det känns lite underligt.
   
 4. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Avstyckningsproblematik

  Till en början har du kommit förbi det första och kanske enda totala hindret mot en delning, nämligen detaljplanen.

  Som tidigare redovisats är översiktsplanen i normalfallet inte bindande men kan ändå skapa problem för dig eftersom kommunen när den ställs inför ett faktum alltid kan sanbbt införa bindande bestämmelser om minsta tomtstorlek och sedan säga att det inte är något överraskande eftersom denna intention finns angiven i översiktsplanen.

  Ett annat problem är ju VA-frågan. Förutom ett antal andra kriterier som skall vara uppfyllda vid fastighetsbildning skall fastigheter även ha de tekniska förutsättningarna som krävs för ändamålet. Kan du däremot visa att VA-frågan kan lösas på ett bra sätt så lägger detta inget hinder mot fastighetsbildningen.

  Mitt förslag är att du snabbt som attan ansöker hos LM om den åtgärd du vill få utförd. Det kan i och för sig kosta pengar som sedan "kastas i sjön" men friskt vågat hälften vunnet.... ;)
   
 5. W
  Medlem · 137 inlägg

  wedin

  Medlem

  Re: Avstyckningsproblematik

  Översiktsplanen säger ingenting om tomtstorlek. Däremot så är det aktuella området ett, av flera, där det vid byggnation krävs tillstånd för att anlägga avlopp från miljö- och hälsoskyddskontoret även om ingen WC kommer att anslutas!?
  Om vi vänder oss till LM för avstyckning, så kommer väl dom att invänta/begära ett positivt förhandsbesked om bygglov från SBK!? ...och det verkar det ju som SBK inte tänker ge (utifrån "sin egen" idé om minimi 2 500m2). Men om det inte finns någon bindande bestämmelse i översiktsplanen (eller nå´n annanstans?) så kan dom inte stoppa avstyckningen?!
  Hur är "gången" efter att vi vänder oss till LM med vårt önskemål?
   
 6. B
  Medlem · 36 inlägg

  bstrand

  Medlem

  Re: Avstyckningsproblematik

  I Linköping har jag för mig att nån tjänsteman sagt att tomter måste vara minst 800 kvm. Men som vanligt så verkar ju inte några egentliga regler gälla i dessa fall utan det är mer upp till vilket humör de maktgalna människorna på bygglovskontoret är på.
   
 7. W
  Medlem · 137 inlägg

  wedin

  Medlem

  Re: Avstyckningsproblematik

  Nu har jag fått möjlighet att prata lite mer med SBK. Det besked jag fick var att det inte finns några områdesbestämmelser och egentligen inga andra skriftliga bestämmelser heller. Att tomter inte får vara mindre än 2 500 m2 är "bara" SBKs "policy"?! För mig känns det rätt flummigt och därmed rätt positivt. När jag sa att jag tyckte att det, åtminstone, lät mer positivt än om det funnits områdesbestämmelser så höll bygglovshandläggaren inte riktigt med mig!?? Policy kan väl inte vara direkt hugget i sten?

  Jag antar att länstyrelsen blir nästa instans som vi skulle kunna få gehör ifrån!? Är länsstyrelsen intresserad av nå´n inlaga från oss annat än bygglovsansökan? Med tanke på att en tomt en tomt bort från "vår" tomt har lyckats med just en sådan här "felaktig" styckning (slank igenom SBKs granskande ögon) och att tvärs över gatan smäller JM upp 16 villor så känns ju SBKs policy väldigt godtycklig.
   
 8. L
  Medlem · 376 inlägg

  ledighetskommiten

  Medlem

  Re: Avstyckningsproblematik

  Denna typ av svar är aldrig acceptabla. Kommunen får inte hålla på med sådant "godtycke". Att hänvisa till ej dokumenterade policys håller inte. (Blir så förbannad när jag läser om folk som inte fattar eler kan sitt jobb utan vill visa att de har makt. >: Har jobbat med bygglov/bygganmälan tidigare och det räcker med någon så'n idiot för att alla ska få ett h-vete - både de som söker och de som handlägger) . ( Familjen_Bygg har gett bra svar på grundfrågan och du kan lugnt gå vidare med frågan, vilket kommer att leda till att kommunen får en knäpp på näsan.

  Håller f.ö. med om att det vore bra om Ni gör en ansökan ganska snart. Utifrån den information jag läst här så är jag rätt säker på att Ni kan vara lugna (om Ni kan lösa VA-frågan, men sådant finns det alltid lösningar på).

  Kör så det ryker!
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.