Byggahus.se

Avstyckad tomt

 1. F
  Medlem · 63 inlägg

  Findus

  Medlem
  Säg att en fastighet av gammal hävd har nyttjanderätt av en specifik strandremsa och man styckar av. Kommer den avstyckade fastigheten att få samma nyttjanderätt som stamfastigheten? Rättigheten finns inte inskriven någonstans utan är just "av gammal hävd".
   
 2. kalleanka70
  Medlem · Östergötland · 2 144 inlägg

  kalleanka70

  Medlem

  Re: Avstyckad tomt

  Förutom ev allemansrätt så gäller inga servitut om de inte finns inskrivna.
   
 3. R
  Medlem · Simrishamn · 149 inlägg

  rolsie

  Medlem

  Re: Avstyckad tomt

  Tror inte att det är helt korrekt att det bara är servitut som gäller. Har tomten ett gammalt avtal/hävd så är dock poängen att få med sig det i nybildningen och då inskrivet som servitut. Ett avtal gäller ju mellan juridiska personer och det är inte helt säkert att det följer med fastigheten.
  Har ett liknande fall där jag har dispositionsrätt till en bit mark som skrevs in i ett avtal med föregående ägare och ägaren av markbiten i samband med en avstyckning. Har pratat med en jurist som säger att det är inte helt klart rättsläge eftersom avtalet var med säljaren till min fastighet, trots att det står att avtalet gäller för min fastighet.
   
 4. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Avstyckad tomt

  Nyttanderätter (såsom bl. a. servitut) gäller oavsett om de är muntliga eller skriftliga och oavsett om de är inskrivna (i fastighetsregistret) eller inte. Svårigheten med muntliga och/eller oinskrivna nyttjanderätter är just att veta vad som gäller. Det är främst ägaren till den härskande fastigheten (den som skall utnyttja rätten) som lider skada av oklarheten om rätten gäller mot ägaren av den tjänande fastigheten.

  När det gäller nyttjanderätter övergår dessa vid en försäljning så att även senare förvärvare kan åberopa dessa. I fallet med rolsie kan rätten göras gällande mot ägaren av markbiten om det är samma som upplät rätten eller att senare förvärvare (alltså på den sidan) kände till att det fanns en upplåten rätt.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.