Företag ville inte åtgärda asfalterad uppfart med felaktigt fall

Den asfalterade garageuppfarten ifråga finns i Linköping.

Den asfalterade garageuppfarten ifråga finns i Linköping. Foto: Google Maps

Det blir bakläxa i ARN för ett företag som asfalterat garageuppfart med följden att det uppstått motfall.

En husägare i Linköping ligger i tvist med ett markföretag efter att de asfalterat husägarens uppfart. Uppfarten fick motfall så att regnvattnet rann mot garaget istället för ner i ränndalen. Det genomfördes ett åtgärdsförsök vilket resulterade i att vattnet istället rann ner i en gräsvall. Därefter har man inte lyckats komma överens om hur man ska gå vidare.

Husägaren har vänt sig till Allmänna Reklamationsnämnden för att lösa tvisten. Där skriver man att man vill ha ersättning som täcker att ett annat företag kan komma ut och fixa till fallet.

Företaget har fått svara på anmälan. Deras önskan är att man ska få till stånd en ny besiktning.

- Bolaget har inte något problem med att ses och ha en besiktning med alla inblandade entreprenörer närvarande. Bolaget vill ha en rättvis besiktning av en insatt besiktningsman. Om det framkommer något fel vid besiktningen får den skyldige åtgärda detta. Den som har fel får stå för kostnaden för besiktningen. Bolaget har frågat anmälarna hur de vill att det ska lösas men har inte fått någon återkoppling, skriver Norrmans Sten- och Markanläggningar AB.

Allmänna Reklamationsnämnden har granskat besiktningsprotokollet och de bilder som skickats in och konstaterar att husägaren har rätt - arbetet är inte korrekt utfört. Eftersom företaget ifråga inte erbjudit sig att åtgärda felen rekommenderas de istället att betala 18 000 kronor till husägaren. Pengarna motsvarar den summa som besiktningsmannen angivit att åtgärderna kostar om man skulle ta in ett annat företag.