Flera bostadspolitiska stöd avvecklas

Ett antal bostadspolitiska stöd kommer att avvecklas inom kort.

Ett antal av de statliga stöd som funnits för bostadsbyggande och kringområden kommer att tas bort i och med ett nyligen fattat beslut i riksdagen. Från och med 31 december är de inte längre sökbara. 

De stöd som berörs är:

  • investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande,
  • stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden,
  • stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden,
  • stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder och
  • statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande.

Byggbranschen - som är bland de i första ledet är de som berörs - uppger att de är positiva till förändringen. Man hoppas att pengarna istället ska komma de boende till hands.

– Det behövs en bostadspolitik med fler riktade stöd på individnivå. Det gäller alltifrån en översyn av bostadsbidragen till ett subventionerat bospar för unga vuxna, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert hos Sveriges Byggindustrier.