Teknik

Utbyggnaden av bredband ska bli billigare med lagändring

Regeringen vill minska antalet onödiga grävjobb för att sänka kostnaden för utbyggnaden av fiber,

En rad lagändringar ska göra det billigare att bygga ut snabbt bredband. Grävkostnaderna, som utgör den stora kostnadsposten när det dras fiber, är den del som måste minska mest. Målet är att detta ska göras genom att företagen ska bli bättre informerade om befintlig infrastruktur och kommande anläggningsprojekt. Fler ska således dela på grävkostnaden.

– Då gör vi det möjligt att slippa gräva i onödan. Och slippa det som vi kan skratta om: att det kommer en aktör och gräver upp en gata och någon månad senare kommer någon annan och gräver upp gatan igen, säger bostads- och IT-minister Mehmet Kaplan, till SVD.

Tanken är med andra ord att den som äger kommunikationsnät eller en viss typ av infrastruktur blir skyldiga att informera. Ska då ett företag lägga ner avlopp kommer bredbandsbolagen ha rätt att komma på plats samtidigt för att lägga ner fiber.

Lagändringarna genomförs 1 juli 2016, som ett led i att förenkla för regeringen att uppfylla målet om att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till snabbt bredband senast 2020. Förhoppningen är att anläggningskostnaderna ska minska, och därmed göra det mer attraktivt att bygga ut bredbandet även på landsbygden.