Ekonomi

Rekordnivå för de som tror på stigande priser

Året för med sig stigande huspriser och låg reporänta om hushållen får rätt i sina prognoser.

Antalet hushåll som tror på stigande huspriser slår just nu topprekord, detta visar den boprisindikator som SEB presenterar idag.

- Hushållens förväntningar på stigande bostadpriser har aldrig varit högre. Med den senaste månadens uppgång passeras den gamla rekordnoteringen från juni 2007, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Enligt rapporten ökade gruppen som tror på stigande priser med hela 7 enheter på indikatorn, det innebär en toppnotering på 75 procent. Men det finns fortfarande en del som tror på fallande priser framöver, gruppen har dock minskat med 2 enheter och mäter nu 8 procent. Övriga hushåll tror att priserna kommer att vara oförändrade.

- Vi ser just nu en kombination av låga räntor, litet utbud av bostäder och en relativt stark köpkraft hos hushållen. Den kombinationen väger uppenbarligen tyngre i hushållens prognos än de förväntade effekterna av amorteringskrav, eventuella skattehöjningar och löften om ett ökat byggande. Samtidigt är dessa förväntningar oroande för den som är bekymrad över att hushållens skulder ska fortsätta att öka. Möjligen kan de nya siffrorna påskynda diskussionerna om ytterligare politiska åtgärder för att dämpa skuldutvecklingen, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn mäter även hushållens förväntningar på reporäntan. Majoriteten tror att den kommer att ligga på 0,42 procent om ett år. 

- Hushållens förväntningar på reporäntan om ett år ligger högre än både Riksbankens och marknadens bedömningar. Vi ser dock en gradvis nedjustering av förväntningarna och differensen blir allt mindre, säger Jens Magnusson.  

Något fler än föregående månad planerar också att binda sin ränta. Totalt uppger 7 procent med rörlig ränta att de tänker binda sin ränta inom tre månader.