Ekonomi

Bostadspriserna fortsätter att bromsa in

Det har blivit svårare för köparna att få sålt till önskat pris.

Det har blivit svårare för köparna att få sålt till önskat pris. Foto: Fastighetsbyrån.

Den avmattning som synts på bostadsmarknaden sista månaderna är fortfarande tydlig.

Senaste rapporten från Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna sjunkit med -1 procent och att huspriserna står stilla i oktober. Sett till de tre senaste månaderna är prisutvecklingen fortfarande stillastående för huspriserna, medan bostadsrättspriserna istället ökat med 1 procent. Trots den minimala ökningen ur ett längre perspektiv handlar det om en nedgång i det stora hela. Experterna ser det som att den inbromsning det talats om under en tid nu är bekräftad.

- Det är nu tydligt att bostadsmarknaden gått in i en ny fas med prisnedgångar även om regionala skillnader finns. Tydligast syns det i Stockholmsområdet. I de två andra storstadsområdena sjunker årstakterna, men är fortfarande höga både i Malmö- och Göteborgsområdet. Orsakerna till avmattningen är flera, bland annat har den ökande nyproduktionen skapat ett ökat utbud utan att efterfrågan ökat i samma grad, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Andra experter talar om psykologiska orsaker som en stor påverkansfaktor. Att rapporteringen kring bostadspriserna gjort många spekulanter osäkra, avvaktande och mindre villiga att betala de priser som säljarna vill ha. Vidare sägs också amorteringskravet bromsa prisutvecklingen.

Man tror också att det finns mörkertal i siffrorna. Att vi är i ett mellanläge där köparna inte accepterat att säljarna är villiga att betala mindre och därför väljer att inte sälja. Det gör att siffrorna kan vara något missvisande, att de egentligen är något lägre.

- Siffrorna speglar inte riktigt det vi ser på marknaden i vardagen. Känslan är att köparna nu är villiga att betala cirka 10 procent mindre än när det var på topp. Dock är det en del affärer som inte blir av för att ägarna väljer att inte sälja. De husen som inte säljs kommer ju följaktligen inte med i statistiken vilket i alla fall kan vara en delförklaring till att siffrorna ser ut som de gör, säger Pär Gunnarsson, mäklare på Fastighetsbyrån i Bromma.

Avmattningen är tydligast i Stockholm. Medan bostadsrättspriserna minskat med -1 procent i landet som helhet senaste månaden är nedgången -2 procent i Stockholm. Årstakten för länet ligger på 0 procent vilket betyder att priserna ligger på samma nivå som för 1 år sedan.

- Även i Stor-Göteborg och Stor-Malmö sjönk priserna senaste månaden, -1% respektive -3%, men årstakten visar fortfarande uppgångar på +11% respektive +13%. Husmarknaden visar också tecken på inbromsning. I Stor-Stockholm föll priserna -1% senaste månaden och årstakten har nu sjunkit till +4%. Huspriserna i Stor-Göteborg var under oktober oförändrade och i Stor-Malmö noterar vi en nedgång på -1%. Även här sjunker årstakten, båda områdena ligger nu på +9%, säger Per-Arne Sandegren.

Han påpekar också att inbromsningen bör ses i perspektivet att vi under ett antal år haft stadig prisuppgång. På 3 år har huspriserna ökat 32 procent och på 5 år är ökningen 47 procent.

Prisstatistik bostadsrätter, oktober 2017 

Bostadsrätter 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket - 1% 0,01 0,04 37 993
Centrala Stockholm - 2% - 2% 0,02 89 220
Stor-Stockholm - 1% - 1% ± 0% 56 048
Centrala Göteborg ± 0% 0,02 0,09 62 567
Stor-Göteborg - 1% 0,02 0,11 44 638
Centrala Malmö ± 0% 0,03 0,12 31 274
Stor-Malmö - 3% - 1% 0,13 27 890

Prisstatistik villor, oktober 2017 

Villor 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket ± 0% ± 0% 0,07 3 102 000
Stor-Stockholm - 1% ± 0% 0,04 5 635 000
Stor-Göteborg ± 0% ± 0% 0,09 4 573 000
Stor-Malmö - 1% ± 0% 0,09 3 891 000