Bostadsbyggandet har fortsatt att öka snabbt

Boverket analyserar bostadsmarknaden och bedömer att det fortfarande finns behov av fler bostäder.

Hittills i år har bostadsbyggandet ökat med 18 procent, enligt Boverket som gjort en analys av läget på bostadsmarknaden. Myndigheten räknar med att det kommer att påbörjas 76 000 bostäder innan året är slut.

Tidigare har ett par bostadsbolag vittnat om att vi nu nått nivåer där det kan vara svårt att få sålt bostadsrätterna. Boverkets analys är dock att detta handlar om ett begränsat antal marknader där det har byggts väldigt många bostäder, och att så inte är fallet på det stora hela taget. Enligt dem är efterfrågan god på flera håll i landet, framför allt på lite billigare lägenheter. 

- Vi bedömer att en större del av produktionen framöver kan komma riktas mot hushåll med lite lägre köpkraft. Det kan öka basen för efterfrågan betydligt, konstaterar myndigheten.

I analysen nämner man även det faktum att det just nu råder en osäkerhet på bostadsmarknaden. Att konsumenterna fortfarande är köpstarka och har god framtidsutsikt, men tvekar på den framtida marknadsutvecklingen och därför är något avvaktande.

- Prisutvecklingen under hösten, när förväntningarna från säljare och köpare ska försöka mötas, är svårbedömd. Det kan bli en del sättningar under andra halvåret.

Detta gäller dock främst bostadsrätter eftersom det är där det byggs mest.

- Från sommaren har utbudet av bostadsrätter på andrahandsmarknaden ökat betydligt över hela landet, vilket har bidragit till att bostadspriserna har dämpats. Vi ser inte motsvarande utbudsökning för småhus, skriver man i analysen.