Stött på problem.
En granne har fått beviljat bygglov för att riva huset och uppföra en byggnad med 13 lägenheter på ca 30kvm. En svart låda.

Han bor inte på adressen idag själv utan hyr ut det befintliga huset.

Området är ett vanligt villaområde på landet, 80 tals 1,5 plans hus. Alltså sticker detta objekt ut rejält. Det strider inte mot DP och förstått det som grannes hörande behöver ej göras då.

Är för mig helt orimligt att ett sådant här bygglov beviljas. Kan det överklagas pga detta?
 
 • Ledsen
Maria T och 1 till
 • Laddar…
Du kan överklaga efter att det har kungjorts i POIT. Du har 3 veckor på dig 👍
 
LaszloToth LaszloToth skrev:
Du kan överklaga efter att det har kungjorts i POIT. Du har 3 veckor på dig 👍
Överklaga ska vi göra. Tycker det är rimligt att ogiltigförklara bygglovet och låta grannar tycka till då de ändrar hela området. Men undrade mest om det är omöjligt då byggnaden egentligen inte strider mot de lilla krav detaljplanen har
 
Maalox
Kortfattat kan man säga att om förslaget inte strider mot en lagakraftvunnen detaljplan så skall ni som granne ”ha att förvänta er” följderna av byggnationen.

Så eventuella invändningar vid en överklagan skall fokusera på huruvida förslaget är förenligt med detaljplanen.
 
 • Gilla
SarB och 3 till
 • Laddar…
detaljplanen nämner typ, Max byggnadsh
Maalox Maalox skrev:
Kortfattat kan man säga att om förslaget inte strider mot en lagakraftvunnen detaljplan så skall ni som granne ”ha att förvänta er” följderna av byggnationen.

Så eventuella invändningar vid en överklagan skall fokusera på huruvida förslaget är förenligt med detaljplanen.
DP säger typ, Max höjd är 5 m, men just att riva en vanlig villa på ca 110kvm och ersätta med en tre gånger så stor byggnad med 16 lägenheter i. 1 or dessutom, är väl inget man kan förvänta sig på landet? Det är detta jag inte greppar.
 
 • Gilla
vbg-1
 • Laddar…
Claes Sörmland
F fediwu skrev:
DP säger typ, Max höjd är 5 m, men just att riva en vanlig villa på ca 110kvm och ersätta med en tre gånger så stor byggnad med 16 lägenheter i. 1 or dessutom, är väl inget man kan förvänta sig på landet? Det är detta jag inte greppar.
Om planen tillåter ett sådant flerbostadshus så kan man som granne räkna med det. Man är ju inte skyddad mot det av planen. Och tydligen ser inte byggnadsnämnden några andra invändningar emot, det finns ju ett antal böjliga formuleringar i PBL som byggnadsnämnden kan använda för att neka.
 
 • Gilla
SarB och 2 till
 • Laddar…
Ladda upp ett ex av DP och om du har, grannens bygglovsritningar. Det gäller att vara på hugget om det ska till att skapas en ny DP, annars förväntas man veta vad som väntar när man köper ett hus i ett detaljplanerat område, din skyldighet som köpare av en fastighet kan man säga.
 
 • Gilla
Dilato
 • Laddar…
Byggnadsnämnden har gjort bedömningen att den nya byggnaden följer gällande detaljplan och därför har inga grannar hörts under granskningsprocessen. Däremot får de upplysning om att lov beviljats.

Du anser det verkar helt galet att bygga flerbostadshus bland villor, men byggnadsnämnden är av en annan åsikt eftersom DP tillåter det. Läs planbeskrivningen till detaljplanen. Där finner du planens syfte samt resonemang kring olika ställningstagande inom området. Det kan ge bättre förståelse hur byggnadsnämnden tänkte vid planens framtagande.
 
 • Gilla
Maria T och 3 till
 • Laddar…
F fediwu skrev:
Överklaga ska vi göra. Tycker det är rimligt att ogiltigförklara bygglovet och låta grannar tycka till då de ändrar hela området. Men undrade mest om det är omöjligt då byggnaden egentligen inte strider mot de lilla krav detaljplanen har
Du kommer knappast få ett bygglov ogiltigförklarat om det följer detaljplanen.

Vilka argument kommer ni använda i överklagan?
 
 • Gilla
SarB och 3 till
 • Laddar…
F fediwu skrev:
detaljplanen nämner typ, Max byggnadsh

DP säger typ, Max höjd är 5 m, men just att riva en vanlig villa på ca 110kvm och ersätta med en tre gånger så stor byggnad med 16 lägenheter i. 1 or dessutom, är väl inget man kan förvänta sig på landet? Det är detta jag inte greppar.
Man vet vad man kan förvänta sig om man tar reda på detaljplanens bestämmelser för området. Gärna innan man köper en fastighet, för att undvika oönskade överraskningar i framtiden.
 
 • Gilla
SågspånPappspikEternit och 1 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
Sen ska ju sägas att inte ens en detaljplan ger någon större visshet vad man kan förvänta sig. Detaljplaner kan förändras, både i sin helhet och delar av dem.

Det hände mig, jag köpte småhus och inspekterade noga detaljplanen men bara några år efter detta så ändrades detaljplanen och därmed förutsättningarna för grannskapet. Som granne har man ingen makt i dessa processer annat än att hota med att fördröja det hela genom att överklaga.

Det finns samråd när detaljplaner tas fram men sällan lyssnar faktiskt kommunbyråkratin, det handlar ju om tyckande och byråkratin tycker naturligtvis att deras tyckande med professionell grund spelar roll medan gnälligt och egoistisk tyckande i grannskapet inte är värdefullt. Hela idén med en ny detaljplan är ju att köra över de som bor där för annars hade ju ingen detaljplaneändring behövts.
 
 • Gilla
Dilato och 2 till
 • Laddar…
Är det planenligt och ni ska överklaga så kan ni nå framgång att åberopa pbl 2 kap 9§.
Ni får argumentera kring betydande olägenhet, exempelvis ökad insyn.
 
 • Gilla
Claes Sörmland
 • Laddar…
Claes Sörmland
Den här rykande nybakade domen från MÖD är nog något för TS.

MÖD skriver angående omgivningspåverkan vid bygglovsprövning (2 kap. 9 § PBL):

"Den omgivningspåverkan som har bedömts och accepterats inom ramen för en tillämplig detaljplan ska som huvudregel inte omprövas i ett bygglovsärende. Det innebär bl.a. att en byggrätt som följer av en detaljplan begränsar tillämpningsområdet för omgivningskravet i ett bygglovsärende."

Men sen kommer det som hjälper TS, under vissa omständigheter med en flexibel detaljplan kan den inte anses ha prövat t ex ett flerbostadshus omgivningspåverkan i ett villaområde och då ska det göras vid bygglovsprövningen:

Svensk text om detaljplanens flexibilitet, missvisande planhandlingar, och mark- och miljödomstolens bedömning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunderhttps://www.domstol.se/globalassets...avgoranden/2023/p-12304-22-dom-2023-08-16.pdf
 
 • Gilla
Dilato och 6 till
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Hela idén med en ny detaljplan är ju att köra över de som bor där för annars hade ju ingen detaljplaneändring behövts.
Vad menar du?

Dels så finns ju ett antal åtgärder med plankrav enligt PBL. Oavsett om alla sakägare vill genomföra åtgärden behövs ändå detaljplan.

Och dels om det man vill göra strider mot gällande detaljplan. Det spelar ingen roll om alla sakägare är överens, en åtgärd kan inte vara planstridig ändå (mindre avvikelse undantagen).
 
 • Gilla
te95mne
 • Laddar…
H
F fediwu skrev:
Överklaga ska vi göra. Tycker det är rimligt att ogiltigförklara bygglovet och låta grannar tycka till då de ändrar hela området. Men undrade mest om det är omöjligt då byggnaden egentligen inte strider mot de lilla krav detaljplanen har
PBL står över Detaljplanen. Dvs. Detaljplanen måste ta hänsyn till PBL. Gränsar din tomt till byggnaden som skall byggas så ska du få bygglovet tillsänt till dig och då har du 3 veckor på dig att överklaga.
Läs PBL och se vad du kan klaga på. Skuggning, sol, ljus är också något man kan ta upp.
Boverket har en del att läsa om detta.
Är det hela området som motsätter sig, gå samman och anlita en duktig advokat/jurist.
Var saklig och ta upp allt av vikt!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.