Palatsliknande bygge upprör grannar i Halland

Ett stort arkitektritat hus med hemlig kund rör upp känslor bland boende i området strax norr om Falkenberg.

Så här planeras det att det ska se ut.

Så här planeras det att det ska se ut. ROSS ARKITEKTER & DESIGN

Just nu pågår ansökningar för bygglov för ett mycket stort hus i Halland, på landsbygden strax norr om Falkenberg. Husets bottenplatta uppges mäta drygt 1 000 kvadratmeter, och det ska även finnas plats för bland annat flera växthus och garage på tomten.

Men huset har rönt uppmärksamhet bland grannarna. Trots att det är arkitektritat är man inte alls nöjd med designen.

– Vi tycker inte att det passar in. Området är sedan ett år tillbaka utmärkt av Falkenbergs kommun som ett speciellt bevarandeområde. Jag tycker det är anmärkningsvärt om man får tillåtelse att bygga något liknande. Framför allt är det utformningen av byggnaden som jag vänder mig emot, säger Per Persson, en granne med en gård från 1700-talet, till Hallands Nyheter.

Han påtalar att det inte är storleken som stör. Utan istället stilen på byggnaden, som helt bryter mot den inriktning som övrig bebyggelse har. De hade hellre sett en byggnad i mer halländsk traditionell stil med vasstak.

Arkitekten Pål Ross menar på att man följer detaljplan och att boytan faktiskt är 400 kvadratmeter. Det handlar om enplans ekonomibyggnader.

Projektet har redan bantats en gång då byggnadsnämnden ansåg att det inte passade in på platsen.

”Föreslagen byggnad bedöms ha en kraftigt avvikande volym, gårdsstruktur/-formation och utformning på den berörda platsen i det flacka öppna kustlandskapet", skrev de då.

På de nya ritningarna är huset en meter lägre och de fyra tornen som tidigare var på ritningarna är borta.

Huset ska ha stora spröjsade fönster, vara gråputsat och ha socklar av granit.

Arkitektfirman är förtegen över vem kunden är. Så i dagsläget vet man inte vem det är som ska flytta in i huset. Beslut om bygglov fattas 17 juni.