Fukt, Bygga nytt hus

Skydda bygget från oväder

Idag byggs det hus i alla väder, trots risken för att få in fukt i konstruktionen. Därför ska du kräva väderskydd redan när du handlar upp husbygget.

Skydda bygget från oväder

Det är lätt att säga att ett hus ska byggas när det är vackert väder för att undvika att få in fukt i konstruktionen. I verkliga livet bygger man i alla väder.

– Med vårt klimat hade man inte kunnat bygga annars, säger Olle Åberg som är fuktexpert vid Boverket.

Därför är det mycket viktigt att skydda bygget mot regn under byggtiden.

Olle Åberg
Olle Åberg, Boverket

 

– Det är särskilt viktigt när man bygger trähus. Trä tål uteluftens fuktighet, men inte regnvatten.

Monteringsfärdiga hus har fördelen att de till största delen byggs inomhus. Men de är desto känsligare under själva monteringsskedet.

Man bör inte att montera ett prefabricerat hus en dag när det regnar, slår Olle Åberg fast. Ska man montera ändå vid regn måste väggelementen skyddas och egentligen är det väldigt svårt att göra. Hur får du in elementen under ett tält eller presenning med en lyftkran utan att de kommer i kontakt med vatten?

– Det behövs teknikutveckling av väderskydd för fabrikstillverkade småhus, säger Olle Åberg.

Som byggherre ska du formulera ett krav när du handlar upp bygget. Du ska kräva att huset monteras under torra väderförhållanden.

– Det är väldigt viktigt att man som byggherre formulerar sådant i beställarkrav när man handlar upp ett bygge så att man har det som stöd om det blir nederbörd när huset ska monteras, säger Olle Åberg.

Ponera att olyckan ändå är framme. Det regnar eller snöar den dagen det monteringsfärdiga huset ska resas. Vad gör man då?

– Får man en enstaka uppfuktning kan man i vissa fall bli av med fukten genom att frilägga konstruktionen och torka ut den. Då gäller det att direkt samma dag plocka bort gipsskivor och isolering och torka ordentligt alternativt lägga dit ny isolering. Man måste vara snabb och ta det omgående, samma dag eller dagen efter, säger Olle Åberg.

Om friläggning och uttorkning är aktuellt beror också på omfattningen av skadan. Har man otur kan allt behöva bytas ut.

– Här är det bra om byggherren har en egen sakkunnig på plats som kan ställa krav åt en under byggets gång, säger Olle.

Trots att problemet med risk för regn under monteringen är väl känt, händer det ändå att prefabricerade trähus monteras vid regn.

– Generellt har företagen väl utvecklade metoder för att skydda huset mot fukt under produktion, förvaring och transport, men vid monteringen brister det i många fall. Man har problem med logistiken och så vill man spara pengar. Väderskydd kostar, liksom att ha anställda som väntar passiva på att det ska bli uppehållsväder, säger Olle Åberg.

Lösvirkeshus ska alltid byggas under väderskydd.

– Att bygga lösvirke tar så lång tid att det lär regna någon gång under byggtiden. Det går inte utan att montera ett väderskydd, slår Olle Åberg fast.
Det gör inget om det regnar vid gjutningen, men så snart syllar ställs på grunden finns det risk för fuktskador om det börjar regna och vatten samlas på plattan. Det är stommen som kan ta skada.

Så fort plattan är gjuten och härdad behöver väderskyddet komma upp. Sedan behövs skyddet ända fram tills att huset har fått ett tätt tak med pappen på plats.

Även murverkshus, speciellt de som är byggda av lättbetong, är känsliga för fukt under byggtiden. Här gäller det att skydda murkrönen mot regn.

– Det är viktigt att skydda alla material från onödig uppfuktning, eftersom det förlänger torktiden och man normalt har korta byggtider, vilket inte passar ihop, säger Olle.

Det finns risk för mögel bakom golvsocklarna om du har för mycket byggfukt som står i väggarna. Lägre än 75 % relativ fuktighet ska det vara i väggarna innan du kan börja inreda hus med lättbetongväggar.

Andreas Malmberg på Haki som hyr ut och säljer väderskydd har känt av ett ökande intresse för att väderskydda husbyggen.

Väderskydd
Har du ändå monterat en byggnadsställning blir det billigare att väderskydda.

– Vi träffade en hustillverkare häromdagen och gick igenom olika produkter vi har för att skydda husbygget, säger Andreas.

Det finns flera olika produkter för att skydda husbygget och att det är svårt att säga vad ett väderskydd kostar. Priset på väderskyddet beror på husets storlek och typen av hus. Det blir naturligtvis dyrare ju längre du behöver väderskyddet, varför ett väderskydd för ett lösvirkesbygge blir dyrare än för ett monteringsfärdigt hus. Du kan antingen välja att bygga upp en ren upplagsställning runt huset och montera väderskyddstak på den, eller så bygger du upp ett helt inklätt tält som du bygger huset under. För det monteringsfärdiga huset kan man vid behov öppna upp eller lyfta av taket när väggelementen ska sänkas ner.

Andreas räknar i grova drag på ett exempelhus som får ett riktigt ”tält” som väderskydd. Han kommer då fram till att väderskyddet för 1,5-planshuset med måtten 16x8,5 meter behöver ett väderskydd med måtten 18,3x9,15 meter. Ett lösvirkeshus kan kanske klara sig med ett väderskydd i 2-3 månader och priset kan variera från allt mellan 60 000 - 85 000 kr för att hyra väderskydd, exklusive montage. Det monteringsfärdiga huset kan behöva väderskydd under kortare tid, omkring 2-3 veckor beroende på byggprocessen. Då kostar samma ställning mellan 30 000 - 40 000 kr, exklusive montage. Varje typ av ställning ritas upp och beräknas av HAKI’s tekniker och eftersom det ena bygget inte är det andra likt blir det väldigt svårt att uppskatta ett belopp på väderskyddet.

– Vi monterar inga ställningar, det gör bara auktoriserade företag. Endast personer med rätt utbildning får montera ställningarna, säger Andreas.

Väderskydd hyrs ofta ut och monteras ofta av samma företag som hyr ut byggnadsställningar. Har du ändå monterat upp byggnadsställningar kan du montera väderskyddet på dem och då kostar det 70 kr per kvm och månad hos Haki i Malmö.