Byggahus.se

Snickeriverkstad byggd med lecablock

Kostnader - Bygglov, Verktyg, Grund

Räknar man bort bygglov och verktyg så har plattan kostat 184500kr, dvs 1709kr/kvm då plattan är 108kvm. Om det är högt eller lågt vet jag inte, men det var inte rimligt att göra detta billigare under rådande omständigheter. Plattan är välisolerad (300mm) och har både avlopp, värmekulvert, el, internet, vatten, dränering och dagvattensystem med stenkista.

Bygglov

Nybyggnadskarta 4032kr
Bygglovsavgift 12290kr
Lägeskontroll 3981kr
Energiberäkning (Eget arbete)
Konstruktionsdokument 4688kr
KA 10000kr
Summa: 34991kr

Verktyg:
R.laser Bosch GRL 400 5048kr
Raka 418kr
Summa: 5466kr

Material grund:
L-element, Cellplast 59064kr
Skruv 219kr
Trä 387kr
Rör, Stenkista 3300kr
Makadam, Bärlager 19336kr
Najtråd 339kr
Ventilation(hus) 482kr
Rörisolering 282kr
Elkabel 1925kr
Rör, brunnar, golvvärme 13894kr
Betong, armering, form (hus) 1619kr
Kulvert 10384kr
Byggskum, tejp, najtråd 548kr
Golvbrunn 429kr
Betong 30130kr
Fördelare med mera 6900kr
Summa: 149238kr

Tjänster:
VVS - provtryck 1200kr
Grävmaskinist 13000kr
Maskinhyra - padda, kärnborr 1119kr
Inhyrd personal per timme 20000kr
Summa: 35319

Total kostnad:
225014kr
DanielF

DanielF

Denna blogg är främst till för att skapa en referens för kostnader i att bygga en snickeriverkstad med lecablock. Det har varit svårt för mig att hitta liknade projekt att jämföra med då de flesta liknande byggnader byggs i trä.

Byggnaden kommer att ha ett yttermått på 6x18m (108kvm) och en verkstadsyta på 92kvm.

Jag kommer att göra vad jag kan, finner lönsamt att göra själv och hinner med för att hålla kostnaderna nere.
Budgeten är på 500000kr men kalkylen är 50000kr över budget.

Skriv en kommentar

!
Verifiering:
Genom att klicka på Skicka godkänner du våra användarvillkor. Läs mer om hur vi samlar in, använder och delar dina data i vår datapolicy och hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.
Utkast sparat Utkast raderat