Badrum

Lättnader i badrumsreglerna

Foto: Medlemmen mariahe

Foto: Medlemmen mariahe

Branschreglerna för att bygga badrum ändrades 1 februari. Byggahus badrumsexpert välkomnar att man kan använda kartonggips vid vissa delar av badrumsbygget igen, eftersom den är billigare och enklare att arbeta med.

Den 1 februari i år uppdaterade Byggkeramikrådet sina branschregler. Den tidigare versionen hette BBV 07:1 och den nya versionen heter BBV 10:1. De nya reglerna gäller med en övergångstid fram till den 31 juli 2010. Fram till dess kan du välja vilken av de två versionerna du vill utgå ifrån. Vilken du väljer bör dock stå angiven i avtalet mellan dig och entreprenören.

En av nyheterna i BBV 10:1 är att du får lov att använda den vanliga kartonggipsen igen i vissa delar av badrummet, något som Jon Hedelin, badrumsexpert, välkomnar.

– Jag tycker att det är bra, eftersom kartonggipsen är billigare och mycket enklare att arbeta med, säger Jon.

Badrummet delas nu också upp i två zoner. Zon 1 är de delar av badrummet där det föreligger risk för fuktskador, dvs hela golvytan, väggarna vid badkar och dusch samt väggytor en meter utan för dessa. Här får kartonggipsen fortfarande inte användas, men väl i zon 2, som är alla övriga delar av badrummet.

En annan nyhet är att reglerna nu föreskriver tätskikt i form av en folie i zon 1 – om badrummet är beläget i ett trähus (skivkonstruktion).

– Anledningen till att man föreskriver detta är att det är svårare att fuska med den, man vill säkra monteringen helt enkelt, berättar Jon.

– De rollade tätskikten är lika bra om de utförs korrekt, problemet är att det är svårare att kontrollera att de är korrekt utförda, säger Jon.

Har du en massivkonstruktion i badrummet (dvs stenhus), kan du välja rollat tätskikt både i zon 1 och 2, eftersom den konstruktionen inte är lika känslig för fuktskador.

Med nya BBV 10:1 får man också lov att använda träfiberbaserade skivor igen i zon 2, dvs OSB-, plywood- och spånskiva.

– De här materialen gör att du får en stabilare vägg där det är lättare att sätta upp saker, säger Jon.

Om branschreglerna
När du ska bygga ett badrum ska arbetet utföras enligt en av de gällande branschreglerna, GVKs ”Säkra våtrum” eller ”Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV)”. Försäkringsbolagen jämställer de två branschreglerna och menar att huvudsaken är att du har följt en av dem och därmed utfört arbetet på ett fackmannamässigt sätt.

BBV och Säkra Våtrum är frivilliga regelsystem som uppfyller Boverkets byggregler, som i sin tur är tvingande. Reglerna ställer dock högre krav på arbetets utförande än Boverkets byggregler gör.

För att BBV eller Säkra Våtrum ska gälla måste beställaren och entreprenören avtala om dem. Entreprenören måste också ha behörighet enligt BBV eller Säkra Våtrum. Läs mer här om Reglerna för att bygga badrum.

Läs mer