Värme

Stor skillnad på pelletspannor

Ett stort test av pelletspannor avslöjar hur mycket du kan spara på att välja en effektiv panna med låg mängd utsläpp.

Stor skillnad på pelletspannor

Ett färskt test från Energimyndigheten visar att det finns pengar att spara på pellets när du väljer pelletspanna. De olika pannorna som testades visade sig sluka olika mängder pellets, totalt kan den medvetna konsumenten minska användningen med 800 kilo per år och samtidigt minska miljöutsläppen.

Majoriteten av de testade pannorna har en verkningsgrad på över 85 procent, det innebär att 85 procent av de pellets som matas in går till uppvärmning. Ju högre verkningsgrad desto bättre panna. De två bäst presterande pannorna i det här momentet är ETA PU-15 och Baxi TPK/LOKI med 91 respektive 90 procent i verkningsgrad. När det kommer till verkningsgrad vid deleffekt är det återigen ETA PU-15 som tar hem testet med sina 88 procent.

Dock skiljer sig de olika pannorna samtidigt mycket åt i pris, och det är generellt sett de dyrare pannorna som presterar bäst i testet. ETA PU-15 uppges kosta omkring 95 000 kronor inklusive moms, medan tidigare nämnda Baxi TPK/Loki ligger på nästan halva den kostnaden.

"De dyrare pelletspannorna har generellt fler finesser och en stor del av pelletshanteringen är automatiserad, vilket underlättar för dig när du ska elda", skriver Energimyndigheten.

Testet visade också att det är stora skillnader i utsläpp. Myndigheten mätte hur stora mängder kolmonoxid, oförbrända kolväten, kväveoxider och partiklar som släpps ut via skorstenen när du eldar med respektive panna. Bäst, när pannorna går för fullt, presterade ETA PU-15 med sina 6 mg/m3 och Viessmann med sina 48 mg/m3.

- Ett enkelt sätt att minska utsläppen betydligt är att koppla pelletspannan till en ackumulatortank, säger Martijn Jansen som är testansvarig hos Energimyndigheten.

De påpekar även att det är viktigt att få pannan installerad av en certifierad installatör för att få ut bästa möjliga effekt.

Hela testet hittar du här.