El & Teknik

Solceller står mot miljö i husområde i Bromma

Vad går först? Bevara enhetlig karaktär på husen eller miljöfrågan? Detta ska avgöras i domstol.

Bromma är en kommun strax utanför centrala Stockholm.

Bromma är en kommun strax utanför centrala Stockholm.

Vad är viktigast, enhetlig bebyggelse eller miljön? Frågan ska nu upp i mark- och miljödomstolen efter en tvist i ett husområde i Bromma.

Husägaren ville installera solceller på taket för att kunna ladda sin elhybridbil. Byggnadsnämnden sade ja, men en granne överklagade. Eftersom området är grönmärkt och därmed har ett högt bevarandevärde - det är från 1930-talet - så menar länsstyrelsen på att grannen har rätt och därmed blev det inga solceller.

"Solceller skulle innebära en förändring av taklandskapet som bryter mot bebyggelseområdets enhetliga karaktär", skriver länsstyrelsen.

Kommunen menade på att eftersom huset ligger på en sidogata och inte är så synligt spelade åtgärden mindre roll. Men de säger nu i en intervju i TV4 Nyheterna att detta fall kan bli vägledande för flera tusen hus i Stockholmsområdet eftersom det skulle innebära att de i framtiden ska lägga än större vikt vid bevarande och att det således kommer att bli betydligt fler avslag.

Fallet är som sagt överklagat till mark- och miljödomstolen. Det finns dock en instans till och kommer beslutet att överklagas igen kan det dröja ett tag innan vi får besked i frågan.