Ja till solceller i kulturhistoriskt viktigt område

Det kulturhistoriskt grönmarkerade området ligger i Bromma.

Det kulturhistoriskt grönmarkerade området ligger i Bromma.

Husägaren som stridit för solceller i Bromma fick nyligen domstolen med sig.

Mark- och miljödomstolen dömde nyligen att en husägare i ett kulturhistoriskt grönmarkerat område i Bromma har rätt att installera solceller.

Domen kommer efter att länsstyrelsen sagt nej till solceller då en granne klagat och menat på att det förstör den enhetliga bebyggelsen.

Men husägaren får nu rätt. Även byggnadsnämnden ser det som en seger. De oroade sig tidigare för att de skulle behöva tolka reglerna mycket mer snävt om domstolen skulle ha gått på grannens linje.

I och med mark- och miljödomstolens dom öppnas det upp för att fler kan få ja på sina ansökningar om solceller.

Läs mer

Solceller står mot miljö i husområde i Bromma