Så klarar bilen krocken när du har byggvaror i bagaget

Volvo med lastnät i stål.

Volvo med lastnät i stål. Foto: Villaägarnas riksförbund

Villaägarnas har krocktestat två personbilar med byggmaterial som tänkt last.

Lastnät är avgörande för krocksäkerheten när du köper byggvaror, detta visar Villaägarnas Produktgranskning som krocktestat två Volvo-bilar med bagaget lastat. Lasten på 135 kilo skulle motsvara exempelvis 5 paket klinkers, alternativt en påse planteringsjord och två betongplintar. Krocktestet utfördes i 52 kilometer i timmen.

- Skulle vi ha valt en krockhastighet på 100 km/tim och ha lagt tio betongplintar på totalt 600 kg i bagaget, hade bilarna knycklats ihop till oigenkännlighet. Vi hade då fått ett ganska förväntat krockresultat, som inte tillfört så mycket, säger Ulf Stenberg, chefjurist vid Villaägarnas.

Resultatet visar att hastigheten 52 kilometer i timmen, med lasten som nämnts ovan, är strax under vad bilar med lastnät i nylon klarar av. Har du lastnät av stål tål de högre hastighet. Många kör dock med bagaget lastat utan lastnät över huvud taget och detta är förenat med livsfara enligt Villaägarnas test.

- Villaägarnas krocktest visar att krocksäkerheten för en bil, påverkas av dess förmåga att hålla kvar lasten i bagageutrymmet. Utfallet varierar med avsaknad av lastskydd och olika typer av lastnät, säger Ulf och slår fast att ska du själv ha last i bagageutrymmet bör du se till att använda befintligt lastnät. Placera också lasten intill ryggstödet.

Har du tung last? Lägg den så lågt som möjligt och spänn fast den om det går. 

Tung och olämpligt placerad last
Tung och olämpligt placerad last.