Byggahus.se

Putsad fasad

Besvarad 18 maj 2015 av Charlotte Andersson

 1. Färgen på en relativt nyputsad fasad flagnar och vissa delar av putsen trillar ner. Vad kan detta bero på? Vem kan jag anlita för att titta på detta?
   
 2. Svar

 3. Det kan finnas flera orsaker till detta.
  vanligt är att putsen fått torka för fort och därför fäster dåligt.
  Färgen kan flagna för att man antingen har målat på en icke härdad och uttorkad fasad eller att man valt fel material eller metod vid målningen.

  Du kan anlita en besiktningsman för att få ett utlåtande om vad som kan vara fel. Bra om det är en besiktningsman med fördjupade kunskaper kring just puts.
   
  Charlotte Andersson

  Charlotte Andersson

  Byggnadsingenjör

De senast besvarade frågorna

 1. Radån/ blåbatong

  Hej. Hur kan blåbatong/ radon på värkat livet på personerna som bor i huset. Och hur kan man ta bort radon från huset? Tack för svaret.
 2. Ladugård med fukt, dränera?

  hej jag har en gammal ladugård med gjuten platta i fähusdelen med fukt på plattan och algpåväxt på norr/västsidorna. Fähuset har gjutna innerväggar, timmer, locklistpanel. Det finns ingen...
 3. Är fackverkstakstolar typ W självbärande?

  Jag har en innervägg på ovanvåningen i mitt suterränghus som jag vill riva. Jag skulle kalla den för "hjärtväggen". Mina takstolar är av typ W med överram i 165x50, underram i 140x50 och en...

Visa alla frågor