Slår du huvudet på spiken?

Testa dina kunskaper. 10 talesätt som har (haft) med hantverk att göra.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: medlemmen johankr

Vad menas med talesättet “slå huvudet på spiken?

Att avsluta ett arbete
Att träffa precis rätt i ett antagande
Att spika klart ett projekt
Fråga 2 av 10

“Det ska böjas i tid, det som krokigt ska bli”, vad kan det betyda?

Att något måste böjas först för att sedan bli rakt
Det är viktigt att lära sig saker redan i unga år
Morgontimmarna är de viktigaste arbetstimmarna
Fråga 3 av 10

I vilken betydelse använder vi uttrycket “som ler och långhalm” idag?

Om två personer som är oskiljaktiga
Om två personer eller saker som inte går ihop
Att bygga med lera och halm
Fråga 4 av 10

Uttrycket "att hanka sig fram", vad kan det betyda idag?

Att ha en betungande mängd verktyg i verktygslådan
Sy i läder, eller borra, utan att ha tagit hål först
Försörja sig på småjobb med usel betalning
Fråga 5 av 10

Vad innebär uttrycket “att läcka som ett såll”

Att sila snabbt
Sortera ut grovt
Något läcker väldigt mycket
Fråga 6 av 10

Vad betyder det att “ha många järn i elden”?

Att ha mycket att göra samtidigt
Att arbeta med olika metaller
Att hela tiden skada sig
Fråga 7 av 10

När man “har häcken full”, vad har man då?

Soptunnor som behöver tömmas
Många prylar i trädgården
Mycket att göra
Fråga 8 av 10

“Få en syl i vädret”, vad betyder det?

Att få något skickat till sig
Att få möjlighet att säga något
Att bli orättvist behandlad
Fråga 9 av 10

Vad menar man när man säger att någon “far som en skottspole”?

Reser långt utan paus
Åker snabbt fram och tillbaka
Snurrar runt på samma plats
Fråga 10 av 10

Vad betyder det att “ha en hållhake på någon”?

Att använda verktyg för att hålla något
Hålla fast en stock med mankraft
Att ha vissa kunskaper som man kan utnyttja för att styra en annan persons handlingar