Kan du elektriska orden?

Testa dina kunskaper. Svåra ord som elektriker använder, se om du kan alla 10.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga

Vad är anläggnings-ID?

En kod elektrikern använder vid solcellsinstallationer som anger vilken typ av solceller man installerar
Ett identifikationsnummer för varje elinstallation i en fastighet
Som ett personnummer för husets elmätare
Fråga 2 av 10

En effektvakt, vad är det?

Den elektriker (alltid behörig) som kontrollerar en elinstallation
En apparat som övervakar den sammanlagda elförbrukningen
Produkten av strömmens och spänningens effektivvärden
Fråga 3 av 10

Vad av följande är en beskrivning av statisk elektricitet?

Den fysikaliska storhet som påverkas av elektromagnetisk växelverkan
En obalans mellan positiva och negativa elektriska laddningar, inom eller på ytan av ett material
Den attraherande kraft som massor utsätter varandra för
Fråga 4 av 10
Bild till quizfråga

Vad heter det här mätverktyget?

Multimeter
Luxmeter
Amperemeter
Fråga 5 av 10

Vad är en elektrod?

Kontaktdon för elektrisk utrustning
Ett elektronrör med tre elektroder
Ett elektriskt ledande föremål i kontakt med en elektrolyt
Fråga 6 av 10

Vad är ett annat ord för kapslingsklass?

Skyddsform
Integrerad krets
Halvledare
Fråga 7 av 10

Vad av följande är likström?

Elektrisk ström som har brutits
Elektrisk ström som ändrar riktning i tiden
Elektrisk ström med oföränderlig riktning i en ledare
Fråga 8 av 10
Bild till quizfråga

Vilket av följande verktyg för elektriker finns inte?

Elektrikerhammare
Elektrikersåg
Elektrikersax
Fråga 9 av 10

Skyddsjord, vad är det?

En ledande förbindelse mellan en utsatt del och jord för att förhindra farlig spänning på den utsatta delen
En typ av isoleringsmaterial som appliceras på elektriska ledningar för att skydda mot mekanisk påverkan
En anordning som monteras på elverktyg och maskiner för att förhindra statisk elektricitet
Fråga 10 av 10

Vad är gnistgap?

En metod för att utvärdera isoleringsmaterialens tillstånd i elektriska system
Ett “luftgap” i elektrisk strömkrets som vid viss spänning genomslås av en elektrisk gnista
Typ av säkerhetsbrytare som skyddar mot överbelastning