Kan du de nya orden?

Testa dina kunskaper. 10 ord från nyordslistan 2023.
Fråga 1 av 10

När du dubbelswishar, vad gör du då?

Betalar två gånger i rad, andra gången för sexuell tjänst
Betalar två gånger i rad av misstag
Betalar samma summa till två av dina barn
Fråga 2 av 10

Vad är toxisk positivitet?

Medicinsk teori om att positiva känslor kan leda till ökad produktion av skadliga toxiner i kroppen
Term inom miljövetenskap som beskriver positiva effekter av miljöföroreningar på ekosystem
Positivt tänkande som trycker undan och förnekar negativa känslor på ett skadligt sätt
Fråga 3 av 10

Snikflation, vad är det?

Snabb inflation specifikt inom teknik- och elektronikbranschen
Minskning av snöfall pga klimatförändringar som påverkar vintersportindustrin
När företag försämrar kvalitet, rabatter och service på varor och tjänster istället för att höja priser
Fråga 4 av 10

Vad gör du när du promptar?

Ger uppdrag till AI-verktyg
Sammanställer data för detaljerad rapport inom IT
Justerar ljudnivåerna i en liveinspelning (musik)
Fråga 5 av 10

Vad är grön kolonialism?

Användningen av hållbarhet och miljöskydd som förevändning för politisk inblandning i andra länder
Exploatering av landområden och naturresurser för att främja hållbarhetsmål på annan plats
Ekonomisk strategi där länder investerar i förnybar energi för att dominera globala energimarknader
Fråga 6 av 10

AI-klonad, vad betyder det?

Användning av AI för att förbättra jordbruksgrödors tillväxt och motståndskraft
Kopierad med hjälp av AI-teknik
AI-teknik för att automatisera beslutsfattande i sporttävlingar
Fråga 7 av 10

Vad är multilojal?

När företag samarbetar med flera konkurrerande varumärken för att öka marknadsandelar
Att vara medlem hos flera olika butikskedjor för att leta bästa pris och få rabatter
När programutvecklare skapar applikationer som är kompatibla med flera operativsystem
Fråga 8 av 10

Cyberresiliens, vad är det?

Att använda virtuell verklighet för att förbättra individers mentala motståndskraft
Förmåga att stå emot it-attacker och upprätthålla grundläggande funktioner
Ett ekosystems förmåga att anpassa sig till förändringar i den digitala miljön, som internetanvändning och teknikutveckling
Fråga 9 av 10

Vad är hyschpengar?

Avgift som tas ut av e-handlare för prioriterad behandling av klagomål från kund
Extra avgifter för att snabba på bygglovsprocessen
Summa pengar som betalas för att mottagaren inte ska röja känslig information
Fråga 10 av 10

Deinfluencing, vad betyder det?

Att minska ett varumärkes synlighet för att skapa exklusivitet
Att i sociala medier upppmana till att inte köpa en en viss vara eller tjänst
Psykologiska tekniker för att minska individens mottaglighet för extern påverkan