Quiz: Vad heter träbiten?

Testa dina kunskaper. 10 frågor om olika typer av trästycken.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Rooney

Vad kallas de mörka träbitarna som järnvägen vilar på?

Liggtimmer
Gabioner
Slipers
Fråga 2 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Hirre

Vad kallas denna marknära bjälke i byggnadens yttervägg?

Blindbotten
Golvbjälke
Syll
Fråga 3 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen fatsug

Vilket av följande är INTE ett namn för träbiten på bilden?

Ryttare
Smygpanel
Skurkloss
Fråga 4 av 10
Bild till quizfråga

Ibland sätter man en liggande bräda som avslutning på fasadpanelen för att den inte ska fara illa. Vad kallas brädan?

Underliggare
Fasadskägg
Offerbräda
Fråga 5 av 10
Bild till quizfråga

Vad kallas den träbit som pilen pekar på i takstolen?

Stödben
Hanbjälke
Högben
Fråga 6 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Lentomannen

Vad kallas träbiten (brädan) man sätter som avslutning på taket på husets gavlar?

Vindskiva
Vattbräda
Gavelsprång
Fråga 7 av 10
Bild till quizfråga

Vad heter träbiten?

Kil
Kvartsstav
Täcklist
Fråga 8 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Tapetorama

Vad heter den vitmålade träbiten som döljer gardinskenan?

Gesims
Kornisch
Fris
Fråga 9 av 10
Bild till quizfråga

9. Vad kallas den hyvlade fördjupningen i brädans kantsida på bilden, där fjädern ska passa in?

Kil
Spont
Not
Fråga 10 av 10
Bild till quizfråga

10. På 1700-talet började man göra dörrar i ramverk. Vad kallas de fyra utskjutande trästyckena på dörren?

Paneler
Spännstycke
Fyllningar