Quiz: Har du koll på veden?

Testa dina kunskaper. 10 frågor om ved och vedeldning.
Fråga 1 av 10

Vilket av följande är sannolikt det dyraste stället att köpa veden på?

Lokal skogsägare
Blocket
Byggvaruhuset
Fråga 2 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Moa.L

1 kubikmeter travad ved, hur många kubikmeter stjälpt ved motsvarar det?

0,66 m3
1,66 m3
2,66 m3
Fråga 3 av 10
Bild till quizfråga

Det är vanligt att ved säljs i 40-literssäckar. Hur många fulla 40-literssäckar går det på 1 kubikmeter travad ved?

5
10
15
Fråga 4 av 10

Olika träslag har olika högt energivärde, dvs hur mycket värmeenergi du får ut av samma volym ved under eldningen. Vilket av följande träslag har högst energivärde?

Björk
Ek
Tall
Fråga 5 av 10
Bild till quizfråga

Hur många gånger värmer veden enligt den amerikanska poeten Henry David Thoreau?

1 gång
2 gånger
3 gånger
Fråga 6 av 10

Ved ska vara torr när du eldar med den. Vilken fukthalt bör veden inte överskrida vid eldning?

5%
10%
20%
Fråga 7 av 10

Varför ska veden inte heller vara allt för torr när du eldar med den?

Den brinner upp allt för snabbt och ger högre utsläpp
Ökad risk för brännskador vid tändning
Det leder till mer sot och kolrester
Fråga 8 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Niq

Vilken färg har röken som kommer ur skorstenen om du har eldat rätt?

Väldigt ljus
Gulaktig
Svart
Fråga 9 av 10

När behövs mest lufttillförsel när du eldar en brasa?

Vid starten
Efter brasan tagit fart
Mot slutet
Fråga 10 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Wikipedia

På 1800-talet började man bygga hus av ved och lera. Vad kallas den typen av hus?

Stubbhus
Kubbhus
Lubbhus