Vågar du pula med elen själv?

Testa dina kunskaper. 10 frågor om att pula med elen själv där hemma.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: EaR

2022 omkom en person i en elolycka. Vad hände?

Personen installerade en elcentral själv
Personen la golvvärme i badrummet, utan att vara auktoriserad elinstallatör
Personen vistades på ett spårområde för tågtrafik
Fråga 2 av 10

Vem ansvarar för att elanläggningen i ditt hus är säker?

Alltid elektrikern som installerat den
Alltid elektrikern som senast arbetade hos dig
Du själv
Fråga 3 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Huskramaren

Får du byta ett fast installerat vägguttag i egen kapsling i badrummet själv?

Nej
Ja, alltid
Ja, men bara i oklassat område
Fråga 4 av 10

Får du installera fast ansluten golvvärme i badrummet själv?

Ja, alltid
Ja, för högst 16 ampere 400 volt
Nej
Fråga 5 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Korrekorre

Den fast inkopplade dimmern i köket (placerad i egen kapsling) har gått sönder. Får du byta den själv?

Nej
Ja, alltid
Ja, för högst 16 ampere 400 volt
Fråga 6 av 10

Vad gör jordfelsbrytaren?

Förhindrar elolyckor
Mildrar effekten av en elolycka
Reparerar det som gått sönder vid elolycka
Fråga 7 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Happypandahs

Får du installera och fast ansluta tvättmaskin i badrummet själv?

Ja, i område 2
Ja, i område 1
Nej
Fråga 8 av 10

Får du byta ett ojordat vägguttag mot ett jordat?

Nej
Ja, alltid
Ja, om det är skyddat av en jordfelsbrytare
Fråga 9 av 10

Anta att du har en trefasgrupp som inte ska gå via jordfelsbrytare, men du kopplar gruppens nolla till den "vanliga" nollplinten i centralen. Vad händer då?

Jordfelsbrytaren löser ut direkt, ingen skada skedd
Jordfelsbrytaren löser ut direkt, men trefasgruppen fortsätter mata med tre faser utan nollförbindelse, med överhängande risk för brand
Jordfelsbrytaren löser inte ut
Fråga 10 av 10

Vad handlar EMC om?

Elsäkerhet under arbete
Separation av arbetsplatsen för spänningslöshet
Att apparater och fasta installationer ska fungera tillsammans utan att påverka varandra negativt