Vad kan du om vindkraft?

Testa dina kunskaper. 10 frågor om vindkraft i Sverige.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Mikael_L

Hur många vindkraftverk finns det i Sverige (siffror från 2021)?

Ca 2600 st
Ca 4600 st
Ca 8600 st
Fråga 2 av 10

Hur stor del av Sveriges energiproduktion står vindkraften för (augusti 2022)?

Ca 9%
Ca 17%
Ca 28%
Fråga 3 av 10

Bladen på ett vindkraftverk drivs runt av vinden. Hur många blad har ett vindkraftverk oftast?

3
4
5
Fråga 4 av 10

Vad kallas bladen för tillsammans?

Stator
Kommutator
Rotor
Fråga 5 av 10

Vilken del i vindkraftverket gör om den snurrande rörelsen till ström?

Generatorn
Kommutatorn
Rotatorn
Fråga 6 av 10

Var i Sverige ligger idag merparten av våra vindkraftverk?

Södra Sverige
Mellersta Sverige
Norra Sverige
Fråga 7 av 10

Vad hette det berömda vindkraftverket i Göteborg som 2011-2018 var Sveriges största vindkraftverk, med en tornhöjd på 85 meter, rotordiameter 113 meter och vingspetsars högsta höjd 145 meter?

Big Sven
Big Glenn
Big Pen
Fråga 8 av 10

Hur många fåglar dödas per år av vindkraftverken i Sverige, räknat på antalet vindkraftverk 2021?

Ca 3000 fåglar
Ca 5000 fåglar
Ca 10 000 fåglar
Fråga 9 av 10

Hur hög verkningsgrad har moderna vindkraftverk, dvs hur mycket av tillförd energi kan utnyttjas?

40-50%
60-70%
80-90%
Fråga 10 av 10

Hur många procent av vindkraften är återvinningsbar enligt Svensk Vindenergi?

75-80%
85-90%
99%