Vad kan du om solceller?

Testa dina kunskaper med dessa tio frågor om solceller.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Svensk fastighetsförmedling

En solcellspanel består av solceller som är laminerade på en skiva av plast eller glas. Vad är skivan gjord av som sitter utanpå, på den synliga sidan av solpanelen?

Kisel
Härdat glas
Aluminium
Fråga 2 av 10

Vilken typ av ström producerar solceller?

Pulserande ström
Växelström
Likström
Fråga 3 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Varför behöver man en växelriktare till solcellsanläggningen?

För att vinkla solcellerna maximalt mot ljuset
För att kunna sälja överskottet till rätt leverantör
För att omvandla likström till växelström
Fråga 4 av 10

Vad av följande är en standardstorlek på solpaneler?

0,8x0,95 meter
1,8x1,05 meter
2,8x1,15 meter
Fråga 5 av 10

Hur mycket mindre el producerar solceller som placeras i östlig eller västlig riktning jämfört med söderläge?

15-20% mindre
35-40% mindre
55-60% mindre
Fråga 6 av 10

Vad är märkeffekt i det här sammanhanget?

Hur mycket el en solcellsanläggning minst producerar en molnig dag
Hur mycket el en solcellsanläggning kan producera under ideala förhållanden
Hur mycket el en solcellsanläggning maximalt kan överföra till elnätet
Fråga 7 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Husmanhagberg

Hur länge räknar de flesta med att solceller håller?

5 år
15 år
25 år
Fråga 8 av 10

Vilken är den optimala taklutningen för solceller i södra Sverige?

ca 40 grader
ca 50 grader
ca 60 grader
Fråga 9 av 10

Vilken är den optimala taklutningen för solceller i norra Sverige?

ca 65 grader
ca 55 grader
ca 45 grader
Fråga 10 av 10

Vad använder man för att hantera skuggning av taket?

Effektoptimerare
Azimutvinkel
Polykristallana solceller