Faror i trädgården

Testa dina kunskaper. 10 frågor om faror som lurar i eller bakom busken.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Marlén Eskilsson

Vad är ett annat namn på den fruktade mördarsnigeln?

Dansk pantersnigel
Tysk leopardsnigel
Spansk skogssnigel
Fråga 2 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Ludvig Eskilsson

Hur många personer skadas årligen av trädgårdsarbete, enligt Räddningsverket?

6 500 personer
12 500 personer
18 500 personer
Fråga 3 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmarna fahlis, Jiji, Lill72

Vilken av följande växter är mycket giftig och kan påverka hjärtrytmen om man äter dess blad?

Syrén
Ringblomma
Fingerborgsblomma
Fråga 4 av 10

Ett visst djur har en historia av att skada robotgräsklippare i trädgården. Vilket djur?

Örn
Stor jakthund
Älg
Fråga 5 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Wikipedia

Rådjur är visserligen söta, men de är en fara för dina odlingar - som de gärna äter upp. Varför kan vit ull eller hjärtformade frigolitbitar skrämma bort rådjuren?

Rådjur ser vitt som rött och uppfattar det som blod/fara
De liknar andra rådjurs bakdel
Rådjur är allergiska mot både ull och frigolit
Fråga 6 av 10

Angrips dina buxbom av buxbomsjukan/buxbomsot gäller det att agera snabbt om du inte ska behöva gräva upp hela beståndet. Vad orsakar buxbomsjukan?

Svampen Cylindrocladium buxicola
Allt för kompakt jord
Insekten Aphidoidea
Fråga 7 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem KnockOnWood

Varje år vårdas 250-300 personer på sjukhus till följd av huggormsbett, vissa med milda symptom och andra med riktigt allvarliga. Varför reagerar man olika starkt?

Huggormen är giftigare ju längre norrut du kommer
Beror på mängden gift som sprutats in och var du har blivit biten
Beror på när du intog en full måltid senast vid tiden för bettet
Fråga 8 av 10

Det finns risk att du blir förgiftad om du äter vissa delar av en idegran, men vad är inte giftigt enligt Giftinformationscentralen?

Det röda fruktköttet
Barren
Fröna
Fråga 9 av 10

Vilken av följande invasiva växter är svårast att bekämpa?

Parksallat
Parkslide
Björnloka
Fråga 10 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Wikipedia

Bålgetingen är Europas största geting, drottningen kan bli upp till 3,5 cm lång. Hur farlig är den jämfört med en vanlig geting?

Dubbelt så farlig
Tre gånger så farlig
Lika farlig