Kan du bygga bastu?

Testa dina kunskaper. 10 frågor om finnarnas favoritbygge.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen ppoonnttuuss

Vilken egenskap ser man gärna hos ett träslag som ska användas för att bygga lavar till bastun?

Det ska helst vara poröst
Det ska helst vara kompakt
Det får gärna ha kvist och kådlåpor
Fråga 2 av 10

Asp är ett vanligt material vid bygge av lavar till bastun. Vad heter det afrikanska träslaget som också ofta används till att bygga lavar?

Abachi
Hickory
Jarrah
Fråga 3 av 10

Vad är viktigt att tänka på när det kommer till bastudörr?

Bastudörren ska helst öppnas inåt
Att inte använda dörrlås med kolvsystem
Det går inte att göra om en vanlig innerdörr till bastudörr
Fråga 4 av 10

Var bör frånluftsventilen i en bastu placeras?

Direkt nedanför aggregatet
Högt på väggen eller i taket, diagonalt över bastun i förhållande till tilluftsventilen
Lågt på väggen, mitt emot aggregatet
Fråga 5 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Ivan1881

Vad kan vara bra att tänka på när man planerar utformningen av bastuns väggar?

Mörka väggar reflekterar mer värme än ljusa
Mörka väggar reflekterar mindre värme än ljusa
Bastufolie brukar häftas upp framför träpanelen
Fråga 6 av 10

Var bör eventuella fönster placeras i en traditionell rökbastu för att undvika att glaset snabbt sotar igen?

Högt
I normalhöjd
Lågt
Fråga 7 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Micke Selvin

Innan val av golv kan det vara bra att känna till golvtemperaturen i bastun. Hur hög är temperaturen vid bastugolvet ungefär?

Sällan över 30 grader
Ofta mer än 45 grader
Ofta mer än 60 grader
Fråga 8 av 10

En bastu kan värmas upp på olika vis. Vilken typ av ugn till bastun kallas ibland för bastuns Rolls-Royce?

Elugn
Vedugn
Rökugn
Fråga 9 av 10

På några vedugnar och elugnar sitter en lucka till stenmagasinet. Vad händer i den varma bastun när man öppnar luckan?

Temperaturen sänks
Het luft strömmar ut genom stenmagasinet
Luckan är endast till för vädring efter badet
Fråga 10 av 10

Vilken temperatur är det ungefär i en infraröd bastu?

40-65 grader
85-100 grader
105-120 grader