Vad kan du om fukt och mögel?

Testa dina kunskaper. Se vad du kan om mögel och hur du hanterar det i huset.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem Beshe

Vad är mögel?

Ytligt mycel av olika bakterier
Ytligt mycel av olika virus
Ytligt mycel av olika svampar
Fråga 2 av 10

Vad heter de ämnen som produceras av mögel och som kan orsaka förgiftning hos människor och djur?

Riciner
Mykotoxiner
Tetanustoxiner
Fråga 3 av 10

Vilket av följande behöver mögel för att tillväxa?

Hög halt av koldioxid
Fukt
Hög halt av kolmonoxid
Fråga 4 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem sinuslinus

Vad kallas ett instrument som mäter luftens relativa fuktighet?

Anemometer
Manometer
Hygrometer
Fråga 5 av 10

Vilket av följande kan man göra för att minska luftfuktigheten i exempelvis badrummet?

Starta luftfuktaren
Ha en god ventilation
Ställa en stor skål med vatten ovanför elementet
Fråga 6 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem Patrik_Hed

Vad kallas den här typen av påväxt, vanligen av flera olika mögelsorter, som kan synas i kakelfogar i badrummet?

Grönmögel
Svartmögel
Blånadssvamp
Fråga 7 av 10

I vilken form sprids mögel i inomhusluften?

I form av virus
I form av sporer och fragment av hyfer
Inte alls, då mycelet enbart förlängs och förgrenar sig längs ytor
Fråga 8 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem fredsknekt

Vad kan vara en lösning vid fuktproblem i krypgrunden?

Att använda luftfuktare
Att plantera växter nära krypgrunden
Att dränera
Fråga 9 av 10

Vad kan personer som bor eller regelbundet vistas i byggnader med fuktproblem ha ökad risk för?

Luftvägsinfektioner och förvärrad astma
Skörbjugg
Tinnitus
Fråga 10 av 10

Vilken typ av problem har påvisats hos flertalet byggnader med putsade enstegstätade träregelväggar?

Hög radonhalt
Husbocksangrepp
Fuktskador