Vad kan du om mäklare?

Testa dina kunskaper. 10 frågor om mäklare.
Fråga 1 av 10

Vad står FMI för?

Fastighetsmäklarinstitutionen
Fastighetsmäklarinspektionen
Fastighetsmäklarinformation
Fråga 2 av 10

Vem eller vilka av följande ska vara registrerade i FMI?

Endast fastighetsmäklare
Endast fastighetsmäklarföretag
Både fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag
Fråga 3 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem Pappa1986

Hur många högskolepoäng (hp) på en teoretisk utbildning krävs för att bli fastighetsmäklare med fullständig registrering?

90 hp
120 hp
180 hp
Fråga 4 av 10

Hur lång handledd praktiktid hos en registrerad fastighetsmäklare krävs för att bli fastighetsmäklare med fullständig registrering?

10 veckor
15 veckor
20 veckor
Fråga 5 av 10

Vilket av följande stämmer för fastighetsmäklaren?

Mäklaren ska alltid vara ombud för köparen eller säljaren
Mäklaren ska vara opartisk när det gäller priset på bostaden
Mäklaren ska följa god fastighetsmäklarsed
Fråga 6 av 10

Vad kallas det när fastighetsmäklaren får ersättning i form av en viss procent av försäljningspriset?

A conto
Provision
Avkastning
Fråga 7 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Marlén Eskilsson

Vad kallas det vanligen när fastighetsmäklaren hjälper till att ta fram köpehandlingar, men inte har förmedlat en bostad?

Kontraktuppdrag
Förmedlingsuppdrag
Skrivuppdrag
Fråga 8 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem Juliecorn

Vad kallas det när fastighetsmäklaren besöker en bostad och värderar den innan mäklaren och säljaren kommer överens om ett förmedlingsuppdrag?

Besiktning
Intag
Kontrollbesök
Fråga 9 av 10

Vad kallas det vanligen om fastighetsmäklaren medvetet sätter ett lägre pris än bostadens värde eller det pris som säljaren är villig att sälja för?

Lågpris
Lockpris
Intagspris
Fråga 10 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem Isakare

Hur lång får ensamrättstiden för förmedling av säljarens bostad vara som längst? Observera att tiden kan förlängas om mäklaren och säljaren är överens om det.

1 månad
2 månader
3 månader