Kan du bygga pool?

Testa dina kunskaper. 10 frågor om att bygga och drifta en pool där hemma.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem Crazytok

Vilket av följande behöver man INTE ha koll på innan man börjar gräva för en nedgrävd pool?

COP-värdet
Grundvattennivån
Ledningar i marken
Fråga 2 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem Katarsis

Vad heter materialet i blocken i en Thermopool?

Glasfiber
Polystyren
Mursten
Fråga 3 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem sepani

Vilken är den högst tillåtna maskvidden på ett skyddsnät över poolen?

50 mm
60 mm
70 mm
Fråga 4 av 10

Vad kan vara bra att placera i skydd för väder och vind, exempelvis i ett förråd?

Skimmer
Värmepump
Inlopp
Fråga 5 av 10

Vilket av följande kan leda till så kallad poollyftning?

Hög klorhalt
Hög grundvattennivå
Hög humushalt
Fråga 6 av 10

Vad kallas infinity pool ibland med ett annat ord?

Jacuzzi
Badtunna
Oändlighetspool
Fråga 7 av 10

Vilket klor är det vanligen som luktar i poolen?

Fritt klor
Bundet klor
Inget av dem
Fråga 8 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Per Eskilsson

Vilken uppgift har den här maskinen?

Läsa av klorhalt och pH-värde och doserar i rätt mängd
Rengöra poolen
Eliminera mikroorganismer med hjälp av UV-strålning
Fråga 9 av 10

När är COP-värdet bra att hålla koll på?

Vid inköp av maskin för UV-ljusrening
Vid tillsats av klor
Vid inköp av poolvärmepump
Fråga 10 av 10
Bild till quizfråga
Foto Medlem sepani

Vad ska man vanligen göra när manometern visar på en tryckökning?

Tillsätta klor
Byta filtersand
Backspola sandfiltret