Vad kan du om el?

Testa dina kunskaper. 10 frågor om volt, ampere, säkringar och brytare.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga

I vilken enhet mäter man spänning?

Volt (V)
Ampere (A)
Watt (W)
Fråga 2 av 10

I vilken enhet mäter man effekt?

Joule (J)
Newton (N)
Watt (W)
Fråga 3 av 10

Vad mäter du i enheten farad (F)?

Kapacitans
Motståndet i en elektrisk ledare
Det tryck som genereras när en kraft på fördelas på en yta
Fråga 4 av 10

I vilken enhet mäter man strömstyrka?

Ampere (A)
Ohm (Ω)
Volt (V)
Fråga 5 av 10
Bild till quizfråga

Vad heter det här verktyget?

Newtonmeter
Spänningsprovare
Amperemeter
Fråga 6 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Wikipedia

Vad heter det här instrumentet?

Kontinuitetstestare
Isolationsresistans tester
Analog amperemeter
Fråga 7 av 10

Vilken typ av ström använder man oftast i batterier?

Likström
Växelström
Effektström
Fråga 8 av 10

Varför har man säkringar?

För att förstärka mängden ström i ledaren
För att strömmen ska brytas i ledaren om den blir större än tillåten
För att jämna ut strömmen i ledaren
Fråga 9 av 10

Vad är en dvärgbrytare?

En manuell elektrisk strömbrytare
En automatisk elektrisk strömbrytare
En liten strömbrytare
Fråga 10 av 10

Vad är en kronbrytare?

En strömbrytare med två vippor
En strömbrytare avsedd för stora laster
En strömbrytare avsedd för trappkopplingar