Vad kan du om att gjuta?

Testa dina kunskaper. 10 frågor om att gjuta i betong.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen håemerr

Varför penslar man vanligen en gjutform med formolja?

För att formen inte ska läcka
För att ytan på formen ska få en fin glans
För att formen ska släppa lättare när den ska demonteras
Fråga 2 av 10

Vad gör man när man najar?

Förbinder exempelvis armeringsnät med najtråd
Naggar betongytan i kanten
Slipar betongytan slät
Fråga 3 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen bästedräng

Varför ska man slå på gjutformen till en bordsskiva med hammare med jämna mellanrum när man fyller den med finbetong?

För att få bort luftbubblor
För att formen inte ska fästa i betongen
För att ytan ska bli vertikal
Fråga 4 av 10

När man gjuter en betongsula behöver man tänka på risken för tjälskjutning. Vad menas med tjälskjutning?

Att det kan skjuta upp skott av ogräs som förstör sulan
Att markytan kan höjas när vatten i marken fryser till is och utvidgas
Att berggrunden kan skjuta upp ur marken här och var
Fråga 5 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen mikewse

Vad menas med cementhud?

En hudtorrhet som man kan känna av efter att ha arbetat med cement
Poröst ytligt skikt av cement som kan bildas när betongen brunnit
Den lena ytan på ett välslipat cementblock
Fråga 6 av 10

Vilket av följande stämmer för lättbetong?

Lättbetong är porösare än vanlig betong
Lättbetong är mindre poröst än vanlig betong
Lättbetong och vanlig betong är lika poröst
Fråga 7 av 10

Vad är ballast?

Ett annat ord för armering i betong
Ett annat ord för gjutform för betong
Ett annat ord för fyllnadsmaterial i betong
Fråga 8 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen injonil

Vad ska man vanligen göra när betongen härdar?

Hålla betongytan torr
Hålla betongytan fuktig
Förbereda armeringen
Fråga 9 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen hllw

Vad kallas plastbitarna på bilden som håller uppe armeringen inför gjutning av en betongplatta?

Armeringsnät
Armeringsplugg
Armeringsdistanser
Fråga 10 av 10

Vad ger blåbetong dess blåaktiga färgton?

Färgpigmentpulver som blandas i lättbetongen
Bränd skiffer i ballasten
Blånadssvamp