Kan du fälla träd?

Testa dina kunskaper. Se om det går vägen eller barkar åt skogen i 10 trädfrågor.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Larsson93

Vad kallas de kilformade skär som syns på bilden?

Fällskär
Riktskär
Brytmån
Fråga 2 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen KnockOnWood

Vad ska man göra innan man fäller ett träd som står nära en elledning?

Kontakta elektrikern
Kontakta ledningsägaren
Kontakta vägägaren
Fråga 3 av 10

Vilket av följande använder man vanligen för att se om trädet lutar?

Fällkil
Trampbrytjärn
Lod
Fråga 4 av 10

Vilket av följande ska man helst förbereda innan man fäller trädet?

Att ställa vedklyven nära till hands
Att röja bort hindrande sly omkring trädet
Att knyta ett rött snöre i trädkronan så den syns bättre
Fråga 5 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen ArneTW

Vad kallas den osågade delen som lämnas kvar som gångjärn vid trädfällningen?

Fällskär
Instick
Brytmån
Fråga 6 av 10

Vad kallas en person som yrkesmässigt vårdar eller fäller träd?

Hortonom
Florist
Arborist
Fråga 7 av 10

Hur många personer får normalt vara med vid trädfällning inom trädets riskområde?

Hur många som helst
Bara den som fäller
Den som fäller och en medhjälpare
Fråga 8 av 10

Vad bör man ha på överkroppen när man fäller träd med motorsåg?

Varselkläder
Skjorta med uppkavlade ärmar
Vindtät regnjacka
Fråga 9 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen KBerglund91

Hur gammal ska man vara för att använda motorsåg när man arbetar ensam?

15 år
16 år
18 år
Fråga 10 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Tovetorvan

Med hjälp av en trädpinne och några geometriska former kan man vanligen räkna ut trädets höjd. Vilka?

Liksidiga rätvinkliga trianglar
Cirklar
Hexagoner