Kan du lägga sten i trädgården?

Testa dina kunskaper. Se efter om du har stenkoll på dessa 10 frågor.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem lunnabo

Vad kallas den här typen av stenar?

Kullersten
Gatsten
Sandsten
Fråga 2 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem fireon

Vad kallas det när plattorna läggs med förskjutna fogar, som på bilden?

Rakt förband
Halvförband
Diagonalförband
Fråga 3 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem Patrik Jonsson

Vilket av följande är bärlagrets främsta uppgift när man lägger betongplattor?

Att se till så att plattorna ligger stabilt
Att fylla igen utrymmet i fogarna mellan plattorna
Att minska risken för ogräs
Fråga 4 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem Nerre

Vad kallas det när man vid beläggning av exempelvis en uppfart fogar med jord som besås med gräsfrö, som på bilden?

Gräsarmering
Gräsrastrering
Gräskantering
Fråga 5 av 10

Vilket av följande stämmer för en kallmur?

Den har murbruk eller annat bindmedel mellan stenarna
Den har inget murbruk eller bindmedel mellan stenarna
Den är gjuten i en form
Fråga 6 av 10

Hur mycket ska en kallmur luta ungefär för att minska rasrisken?

Inte alls
5-10%
45-50%
Fråga 7 av 10
Bild till quizfråga
Foto: The Philadelphia Society of Small Streets

Vad kallas det när t ex en gångväg är högst på mitten och lutar ut mot sidorna?

Bombardering
Bomering
Bombering
Fråga 8 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem mutalisken

Vad menas med stenens lodsida?

Ytan som syns utåt i en stenmur eller i en beläggning
Ytan som är dold i en stenmur
Ytan som är vänd nedåt i en beläggning
Fråga 9 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem Anders Hansson

Var lägger man murens krönstenar?

Överst på en mur
Nederst
I mitten av muren
Fråga 10 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem Montgomery

Vad finns det för fördel med en skrovlig yta jämfört med en slät på stenen i trappan utomhus?

Jord och sand fastnar inte lika lätt
Risken för att halka minskar
Den känns jämnare att sitta på