Flytspackling

Den här artikeln behandlar flytspackling i badrum.

När det är dags för flytspackling ska underlaget vara primat enligt spackelleverantörens anvisningar. Dessutom ska man normalt lägga ett armeringsnät som ska ha en trådtjocklek på minst 2,5 mm och rutstorlek på 50-100 mm.

Det finns olika sätt att flytspackla på, och här följer en beskrivning av ett sätt:

Börja med att beräkna hur mycket spackel som kommer gå åt. Höjden vid brunnen ska normalt vara minst 12 mm vid träbjälklag, samt 12-15 mm vid golvvärme oavsett underlag. Utan golvvärme och på betongunderlag räcker det med ett par millimeter. Sedan ska spacklet ju bilda fall över hela golvet. Fallet ska vara 1:50-1:150 närmast golvbrunnen (i duschhörnan till exempel) och 1:100-1:200 i resten av rummet. Försök göra en rimlig uppskattning av genomsnittshöjden som spacklet kommer ha. I ett badrum på fyra kvadratmeter kanske man hamnar på ett genomsnitt på runt 30-35 mm. Ta sedan reda på hur många kilo spackel som behövs för att bygga en millimeter på en kvadratmeter. Normalt mellan 1,5 och 2 kilo. Tillverka en skopa på stång, till exempel genom att skruva och tejpa fast en vanlig drickskåsa i änden av en teleskopstång.

Stäng sedan av dörröppningen vid behov, det finns särskilda självklistrande skumgummilister för ändamålet. Bänd bort skyddslocket och proppa igen brunnen med papper, mineralull eller liknande. Är det en Jafo-brunn återmonteras skyddslocket. Dra gärna en tunn sträng latexfog eller silikon runt locket för att säkerställa tätheten. Är det en Purus-brunn så ta ett dubbelt lager 0,2 mm byggplast och kläm fast med klämringen i brunnen. Skär bort överflödet. Täta sedan alla springor och skarvar där spacklet kan rinna iväg. Du kan använda latexfog, silikon mineralull, eller i princip vad som helst som du har hemma. Skarvar mellan golvspånskivor behöver inte tätas, men var noga med golv/vägg-vinkeln.

Förbered en plats för att blanda spackel. Helst ska du få plats med så många hinkar som du har spackelsäckar, men åtminstone fem stycken 20-liters murarhinkar. Är det inomhus så plasta golv och skydda väggarna en meter upp i alla fall. Mät upp rätt mängd vatten i varje hink. Häll sedan försiktigt i en säck spackelpulver i varje hink. Det svämmar nästan över på slutet, men massan sjunker ihop när luften vispas ur. Börja blanda när alla säckarna hällts i. Vispa helst med en riktig bruksblandare, men en kraftig växlar borrmaskin med visp kan fungera också. Blanda varje hink tills massan är klumpfri, och var noga med att röra runt i botten och längs med sidorna för att få bort de klumpar som ofrånkomligen hamnat där. När en hink är slät går du vidare till nästa. När alla är blandade går du tillbaka och vispar upp hinkarna en gång till. På detta sätt blir de så väl blandade som möjligt på så kort tid som möjligt.

Gå sedan in i rummet (försiktigt om det ligger elslingor) och börja hälla ut spacklet längs väggarna så lång från dörren som möjligt. Försök få på lagom mängd, minst så mycket att spacklet rinner av egen kraft till brunnen. Jobba dig närmare dörren, och häll tjockare ju längre bort du kommer från brunnen. När du är färdig ska det finnas ett litet fall i den våta massan, och spacklet ska precis ha flutit över och täckt brunnen. Nu är det dags att börja bearbeta spacklet med skopan. Stå i dörröppningen, eller i ett fönster om man inte når från dörren, och dra bort spacklet från brunnen mot väggarna. Spåren från skopan ska flyta ihop direkt, om du jobbat tillräckligt snabbt med blandning och uthällning. När du förstärkt fallet på detta sätt kan du börja skopa upp spackel ur brunnen och hälla det strategiskt längs väggarna. Det bästa är om man lyckats hälla ut spacklet ganska bra från början, så att det endast är små justeringar som behövs med skopan. När spacklet du skopar upp ur brunnen efter en liten stund blivit så tjockt att det inte flyter ihop med spacklet på golvet helt och hållet häller du det uppskopade spacklet i en hink istället. Snart därefter kommer spacklet ha stelnat så mycket att det inte flyter ner i brunnen längre. Då är det dags att rengöra hinkarna och låta spacklet vara ifred i några timmar.

Så fort spacklet stelnat så att man kan gå på det utan att det blir märken går du försiktigt in och skrapar fram brunnsflänsen med en spackelspade (ca 20 cm bred) och formar ett snyggt fall de närmaste 50-100 cm runt brunnen. Skrapa bort eventuella ojämnheter i resten rummet. Ta bort täcklocket/plasten i brunnen, och, vid Purusbrunn, skrapa rent klämringen och dess fjäder noga. Kontrollera också att fallet är inom de angivna intervallen i hela rummet, och att det absolut inte finns bakfall någonstans. Det bästa sättet att kontrollera detta på är att använda ett kort och känsligt vattenpass. Behövs det extra spackel någonstans kan man prima och lägga på lite mer dagen efter. Ofta är det bra att använda ett lite finare spackel till den här justeringen, så att man kan dra ner spacklet till noll i tjocklek utan problem.