Byggahus.se

Takfirman menar vi skulle bett om luftspalt

Besvarad 13 nov 2020 av Claes Blåe

 1. Hej Claes!

  Jag har låtit taket bytas av en takfirma. Avtalet vi har punktar upp alla arbetsmoment som ska göras (ex. rivning, montering av råspont, montering av papp etc.) samt så innehåller avtalet texten "arbetet följer i första hand tillverkarens monteringsanvisningar, och i andra hand ama, där det är möjligt.
  Nu är takbytet slutfört och vi har upptäckt att luftspalt mellan isolering och råspont saknas. Luftspalten står inte med i listan av arbetsmoment men det står tydligt att luftspalt ska finnas i pappens monteringsanvisning.

  Företaget hävdar nu att vi skulle sagt till att vi ville ha luftspalt och att de inte behöver göra det eftersom det inte står ordagrant I avtalet, medans vi som privatpersoner tycker att fackmän borde ha koll på monteringsanvisningar och följa dem.

  Vad är det som gäller här?
   
 2. Svar

 3. Hej,

  Du har som konsument ingått avtal om en tjänst rörande tak med en näringsidkare. Konsumenttjänstlagen är tillämplig. Här förefaller byggaren ha begått ett misstag. Att luftspalten inte nämnts i avtalet saknar betydelse. Du kan luta dig mot avtalet i och med att byggaren tydligen inte följt monteringsanvisningen. Såvitt jag vet finns ingen regel rörande luftspalt i tak i AMA (Allmän Material och Arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbete).(Rätta mig om jag har fel).

  Du kan även hävda att taket utan luftspalt inte är fackmässigt utfört, och alltså avviker från det du har rätt att kräva. I vilket fall som helst är tjänsten felaktig och du har rätt att kräva avhjälpande. Skulle byggaren vägra detta kan du göra prisavdrag motsvarande vad det kostar att låta annan byggare avhjälpa felet. Ett anbud från en annan lämplig byggare är bra att ha i det läget. Jag hoppas att detta hjälpt dig framåt något, hälsar

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. S
  SNf ·
  Det råder delade meningar om det alltid skall vara luftspalt. Det kan ge alldeles för hög luftcirkulation och orsaka kondens på undersidan råsponten i välisolerade hus.
  Se forskningsrapporter. Inte sjävklart att det är rätt utförande att göra så.
  Mvh
   
 6. R
  Rolle2k ·
  SNf: Fast det spelar ingen roll igentligen.
  Entreprenören skall ju följa monteringsanvisningen för Materialet. Blir det problem i framtiden så är det ju tillverkaren av materialet som skall stå till svars i så fall.
  Annars kan ju ev kunden bli drabbad i framtiden utifall det skulle blir fuktproblem och entreprenören inte finns kvar längre.
   
 7. S
  SNf ·
  Man kan inte alltid vara säker på att en beskrivning är relevant eller korrekt då situationen kan avvika från förutsättningarna då den skrevs. Uppdateringar är inte alltid populära, och återkoppling till ansvariga görs inte alltid då det innebär extra jobb. Det är ju viktigt att kunna förklara och motivera ett utförande oavsett om det följer en instruktion eller insikt och relevant kunskap. Det är väl inte otroligt att en instruktion författas slentrianmässigt i stället för med eftertanke.
  Mvh
   
 8. R
  Rolle2k ·
  SNf: Absolut kan det vara så. Men det ligger ju på materialtillverkaren att beskriva det i sin instruktion i så fall - hur skall man annars kunna hävda att det är ett materiellt fel, eller friskriva sig då det ej står hur produkten skall användas...?
  Och det ligger ju på Entreprenören att kunna förklara VARFÖR man valt att inte följa instruktionen.
  "Ni sa inte att vi skulle göra det" är inte ett giltigt svar.. det hade i så fall varit att motivera varför man inte gjorde av konstruktionsmässiga skäl.
  Både tillverkare och entreprenör har ju ett ansvar i detta. Och har entreprnören en fundering så går det ju att ringa tillverkaren. Detta ansvar ligger ej på kunden i fråga - om de ej köpt in materialet själv innan dvs.
   
 9. S
  SNf ·
  Så kan det vara. Att ha rätt och få rätt är inte så starkt kopplat.
   
 10. G
  Givdul1 ·
  Kan det vara så att det är två olika luftspalter som det pratas om? Den under råsponten mot isoleringen samt luftspalt mellan takpappen och takpannor alt takplåten..
   
 11. B
  byggarätt ·
  Ev Luftspalt beror på typ av isolering och typ av papp och taktäckning så pappvalet takmatrialet isoleringen och husets lokalitet avgör
  Så takfirman har rätt om isoleringen är av fukttransporterande typ och kan torka ut inåt
  I andra fall måste en bedömning göras
   
 12. D
  Dm9 ·
  Som frågeställare får jag tacka Claes för ett bra och sakligt svar, som ger oss bekräftelse på innehållet i avtalet.

  Till er andra kunniga som diskuterar här så kan jag fylla på med lite information.

  Huset är ett 1.5plans från 1975 med 45° sadeltak och taket var original byggt med betongpannor, 45x70 läkt, masonit, och sedan endast läkt längs takstolarna (för att hålla ner isoleringen från masoniten?), något vindavisande som ser ut som kartong/papp?, 145mm gul isolering, plast, gips.
  Det har oisolerade kattvindar och halva huset har en kallvind, andra halvan är en annan huskropp med lägre tak och har därför ingen vind.

  De har nu byggt upp taket av råspont på takstolarna (isolering ligger direkt mot den), icopal flexilight pro papp, strö och bärläkt, betongpannor.

  Vi nämnde att taket saknade luftspalt mellan råspont och isolering relativt tidigt i bygget, efter inrådan av en kunnig vän. Vi fick svar på mail att de skulle åtgärda det. De har sedan vid två tillfällen försökt att åtgärda det genom att trycka ner läkt och cellplastskivor, mellan isolering och råspont, uppifrån vinden.

  Vi tog sen hit en besiktningsman som lämnade ett tio sidor långt protokoll med brister, där luftspalten nämns som brist.

  De har nu åtgärdat de flesta av punkterna, men vill inte göra något åt luftspalten då de nu anser att det inte ingår i avtalet. De vill ha slutbesiktning nu, och om de inte blir nöjda med den så kommer de kalla in en annan besiktningsman.
   
 13. S
  SNf ·
  OK, jag har egentligen inget mer att komma med annat än att mitt fokus rörde isoleringen på vinden och att det inte behöver nackdel att den ligger direkt mot råsponten utan luftspalt. Det är någon slags tradition i branschen att det alltid skall vara en spalt där.
  På senare tid har det undersökts flitigt och det finns gott om rapporter tunt detta; tex

  http://www.fuktcentrum.lth.se/fileadmin/fuktcentrum/Publikationer/Bygg-Teknik/4_04_17.pdf

  http://www.woodisol.se/teknisk-ventilation.php

  https://norrlandseko.se/ventilation-pa-vind/

  https://www.polygongroup.com/global...vardering-av-begransat-ventilerade-vindar.pdf

  Mvh
   
 14. B
  byggarätt ·
  Knepigt läge då isoleringen i tak är 145 så är det med dagens mått lite isolering och om plasten är i bra skick och halva huset är kallvind så kommer en luftspalt bara påverka delar av huset
  Vad är det för utrymmen som ligger i den delen som har yttertak direkt?
  Att ha frigolit skivor instuckna räcker jag hade gått med på konstruktionen med insikten om att den behöver tittas till
   
 15. T
  Takläggare ·
  Många har inte kunskapen helt klart, även om dom lägger ut en sida som förklarar ( som SNf) , varma o kalla tak , så förstår dom inte skillnader.
  Här har vi tydligt ett varmt tak, då ska luftning byggas för att transportera bort den varma luft som tränger upp.
  Äldre hus har inte ett tätt ångskydd med tejpade skarvar osv, därför ska luftspalt byggas, dom har även inte isolertjockleken som gör att taket blir ett kallt tak.
   
 16. S
  SNf ·
  Tror inte jag sagt något som antyder att jag inte förstår eller vad som är rätt eller fel, man måste bara ge plats för att reflektera över hur det kommer att fungerar och vad som är mest lämpligt.
  Mvh
   
 17. T
  Takläggare ·
  Detta du har delat hör inte hit, ena är med cellulosaisolering , en är med betongbjälklag. en baseras på tyskland, danmark , helt olika byggsätt än sv. osv inget som du delar har med en äldre Svensk vind att göra med , som finns i våran klimatzon.
   
 18. S
  SNf ·
  Å, då missade jag någon av de svenska.....
   
 19. T
  Takläggare ·
  Yes detta gjorde du, som sagt inte en enda av dom sidor du tagit upp hör hit , vissa tester är med 250 mm isolering osv , men dom skriver även om luftningen att den ska vara där när det är byggt på detta aktuella sätt som tråden handlar om.
   
 20. N
  Nyblivenhusägare123 ·
  Arn är eventuellt nästa steg sen
   
 21. T
  Takläggare ·
  Om ni tittar på dessa bilder som dom två herrarna som går ut med namn o bild presenterat ,(dessa SNf ) bifogat

  Se på dessa bilder som ett proffs gör , eller vi som vet vad det handlar om, uppenbart vet inte dessa män som skrivit dessa reportage vad som som händer.

  Om luftfuktigheten varit så ödeläggande som dom beskriver med för kraftig luftväxling osv, då hade även takstolarna fått samma röta och missfärgningar som ex ändsponten . trä reagerar lika i lika miljöer, dom är gjorda av gran bägge två. Nu visar dessa män bilder på något annat händelseförlopp i taket som indikerar att något annat har påverkat enbart sponten. vilket även påvisar att dom inte har kunskapen.
  Problemet Dm9 som tråden handlar om, får då en hög fuktkvot när 0 punkten blir mot ändsponten , att denna börjar mögla, ändsponten blir kall på vintern, isoleringen varm med denna tunna tjocklek han har. där bildas kondens.

  Försöken snickarna gör är att skapa en distans så det bildas en luftning, problemet med detta är att dom då trycker ihop isoleringen o den tappa isoleringsvärdet när den komprimeras.
  För snickarna att göra rätt blir svårt om dom inte kan göra detta inifrån , nu har dom en begränsad yta att jobba inom , men som sagt detta ska betraktas som byggfusk , snickarna ska veta vad dom håller på med.
   
 22. S
  SNf ·
  Återigen herr takläggare,
  Jag säger inte att något är rätt eller fel, men det jag försöker framföra är att allt inte är svart eller vitt. Jag kallar mig inte expert, men vet av erfarenhet att många faktorer får vara med i bedömningen av vad som blir en bra lösning. Vad jag förstått finns plastfolie åtminstone i delar av innertaket och en relativt tunn isolering. Vet inget om ev undertryck i byggnaden. Jag började med att framhålla att beroende på div orsaker så finns det delade meningar om ventilation på vindar.

  Var hittar man några bilder?

  Jag kritiserar inte dina lösningar, Jag dömer inte aktuellt utförande eller kundens önskan eller påpekade avvikelse. Teknikområdet innehåller en mängd parametrar och det kan inte bli sämre lösningar av att man kan ta del av andras funderingar om hur olika faktorer spelar in. Vårt eget hus byggdes på ett blåsigt ställe i mitten på 80-talet med standardstora springor i takfoten. Byggde om för 10 år sedan med reducerad ventilation mot vindriktningen. (det var inte min ide, med entreprenören verkade veta sin sak just i detta fallet). Upplever att vinden är torrare och behagligare på vinterhalvåret även om vi inte haft några fuktproblem där.

  Så, jag är varken för eller emot något eftersom jag vet för lite om huset och dess läge, vill bara vara en tjänare i upplysningstiden att servera några ytterligare synpunkter till husägaren. Du kan sova lugnt!

  Bifogar ett svenskt exjobb; Ingen absolut sanning för detta fall, men ytterligare bidrag till kunskapsbanken.

  Adjö
   
 23. T
  Takläggare ·
  Mycket bra Fulltext , du bifoga. ena av dessa lösningar har jag varit med o tagit fram.

  Men du har ännu inte förstått , allt du bifogar handlar om ny byggteknik , med välisolerade vindar osv..

  Nu handlar det om en gammal vind, som har tunn isolering , även om du har plast så stoppar det inte värmevandringen, där du har värme utan att den kan ventileras så bildas kondens.
  Detta kan du se när man slår på värmen under vintern och bara har ångplasten utspänd, då bildas vatten uppe på plasten inte innanför , trots att luften inte ska innehålla så mycket fukt en kall vinterdag så bildas vatten ganska mycket vatten.
  Detta händer även när du har ett oventilerat utrymme, mycket värme möter kalluft , kondens bildas , som inte kan ventileras bort.

  Därför måste detta hus ha en luftning.
   
 24. S
  SNf ·
  Nu tycker jag du börjar bli besvärande tjatig! Jag har aldrig, aldrig, aldrig, påstått att det inte skall vara någon luftning!
  Mvh
  Sn
   
 25. T
  Takläggare ·
  Fast du framhäver tydligt att det råder delade meningar ifall luftning behövs eller inte , redan från första kommentar du lagt fram här .

  Läs själv din tester du lägger fram, varenda en av dessa påpekar att luftning måste finnas. ingen av dessa du lagt fram har testas i verkligheten, vilket dom även påpekar själva , att andra faktorer kan spela in som läckage i både ångspärr eller vatten genomträngning från själva taket , därför måste vinden ventileras , även en luftspalt byggas , där den varit full isolerad har skador dokumenterats osv...
  Så det råder ingen snack luftspalt måste finnas.

  Det råder inga delade meningar som du försöker framhäva.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Köpte hus för 5 år sedan - saknas bygglov

  Hej, Köpte huset för knappt 5 år sedan. I köpekontraktet signerade säljaren då att det inte fanns några tvister, bygglovsproblematik etc. och som jag självklart inte hade någon anledning att inte...
 2. Ang dolda fel skador

  Hej vi köpte ett hus för snart 1år sen i december 2019 Det har dykt upp väldigt mycket fel. Visa som man ej kunde se. Samt rör som vart sönderrostade i mullbänken o läkte samt gavel helt rutten...
 3. Misstänker att säljaren undanhållit information

  Hej Claes! Vi köpte i våras ett hus på 250 kvm. Huset byggdes ursprungligen 2013 och byggdes till med ytterligare 120kvm 2017. Vi misstänkte inga felaktigheter i den besiktning som säljaren hade...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer