Byggahus.se

Rimlig avvikelse boyta (brf)?

Besvarad 23 mar 2021 av Claes Blåe

 1. Hej jag har för avsikt att flytta in i ett parhus där det i kontraktet står angiven boyta som ”ca 154 kvm”

  vad anses som en rimlig avvikelse i och med att det står ”ca” och kan man om boytan skulle vara väsentligt avvikande begära ett avdrag på priset man betalat?

  om boytan är 152 kan jag förstå det hela men om det skulle vara 145 kvm exempelvis kan det ses som en tillräckligt stor avvikelse för prisreduktion?

  stort tack
   
 2. Svar

 3. Saken rör köp av en bostadsrätt, enligt rubriken, och då är Köplagen (KöpL) tillämplig. När det gäller boareor kan man finna viss allmän ledning i praxis. I ditt fall verkar det vara intaget i köpekontraktet att boarean skall uppgå till "ca 154 kvm". Skulle boarean vara exempelvis 145 kvm avviker alltså boarean med 9 kvm från det som avtalats, 17§ 1 stycket KöpL. Det förefaller vara oklart om begreppet "ca" skulle kunna påverka bedömningen, med 154 kvm angivna. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2002 s. 477 menat att avvikelsen bör vara större än 10% för att ersättning skall utgå. Det skulle innebära att en avvikelse om till exempel 9 kvm i detta fall, vilket ju är en avvikelse kring 6%, alltså inte når upp till 10%. Jag bedömer det därför som tveksamt utifrån nämnda siffror om bostaden kan anses så felaktig så att ersättning skall utgå.

  Den intresserade kan möjligen även finna ledning i NJA 2016 s. 237 samt Hovrätten RH 2009:70.

  Man bör rent allmänt sett även ha i åtanke att man som köpare har en undersökningsplikt av bostaden, oavsett om det gäller köp av en bostadsrätt eller en fastighet. Att boarean uppgivits till "ca" 154 kvm skulle möjligen kunna indikera att säljaren är osäker angående boarean.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. O
  olomar ·
  Om det är viktigt för dig som köpare att boarean är korrekt hade jag beställt en uppmätning och villkorat den i överlåtelseavtalet.
   
 6. DiscoDuck
  DiscoDuck ·
  Om det är snedtak osv finns det regler för hur boarean beräknas. Se skatteverket, boverket osv. Exvis https://www.skatteverket.se/privat/...rforsmahus.4.5cbdbba811c9a768f0c80002011.html

  Sedan kanske säljaren är osäker på om vissa ytor som förråd osv skall räknas som bi- eller boarea.

  En annan sak som kan ställa till det är beräkning av yta för trappa mellan våningsplanen. Förr (kanske då huset byggdes) räknade man halva ytan per plan. Numera räknas hela trappan in på alla plan.

  Så det kan vara mycket som ligger bakom säljarens val att skriva ”cirka”.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Altangolvet är högre än innegolvet

  Hej! Har uppfört ett uterum med prefabricerade delar och uppförandet har genomförts av byggn firma. I efterförloppet visar det seg att altangolvet är 2 cm högre än innegolvet, så det blev problem...
 2. Friskrivningsklausul för fastighet ägd av dödsbo

  Hej, Som en av dödsbodelägarna fick jag det tveksamma nöjet att sälja en av dödsboets fastigheter, Tveksamheten berodde på att ingen hade bott i bostaden på flera år, och tidigare boende var inte...
 3. Rimlig avvikelse boyta (brf)?

  Hej jag har för avsikt att flytta in i ett parhus där det i kontraktet står angiven boyta som ”ca 154 kvm” vad anses som en rimlig avvikelse i och med att det står ”ca” och kan man om boytan...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer

Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.