Byggahus.se

Lagfart

Besvarad 7 apr 2020 av Claes Blåe

 1. Hej enligt lagfarten äger min sambo fastigheten, efter renovering och ombyggnation har vi nu kommit överens om att vi äger 50% vardera. Ett bevittnat dokument har skrivits

  Fråga
  Gäller det överordnat lagfarten vid arv om en av oss går bort?
   
 2. Svar

 3. Eftersom du och din sambo verkar vara överens om att ni båda framgent skall vara lagfarna ägare till fastigheten är det lämpliga att din sambo genom en överlåtelse i gåvobrev, enligt Jordabalken JB) 4 kap 29§, skänker dig 50% av fastigheten. "Överlåtelse" rymmer här tre begrepp: köp, byte eller gåva. Det sistnämnda är lämpligt här, bland annat därför att man vid gåva inte behöver betala någon stämpelskatt. Det är lämpligt att gåvobrevet bevittnas eftersom det är gåvobrevet som skall sändas i till Lantmäterimyndigheten, och om inga andra hinder föreligger, kommer att bevilja dig lagfart på 50% av fastigheten, och 50% av fastigheten kommer att vara registrerad till 50% på din sambo. Blanketter för ansökan om lagfart finns på Lantmäteriets hemsida, och handläggningen hos Lantmäterimyndigheten kostar 825 kr.

  Din fråga rymmer för lite information för att jag skall kunna svara på vad som händer vid ena sambons frånfälle, men jag kan säga några ord om beskattningen.

  Gåva av fastighet, eller del därav föranleder ingen beskattning, men den så kalladekontinuitetsprincipen i inkomstskattelagen (ILP) 44 kap 21 §, är tillämplig. Det innebär att du inträder i din sambos skattemässiga situation avseende fastigheten, och att någon eventuell vinst i anledning av gåvan då inte beskattas. Skulle ni senare sälja fastigheten där du gör en kapitalvinst, skall ditt anskaffningsvärde beräknas som 50% av din sambos köpeskilling för fastigheten en gång i tiden. Köpte din sambo fastigheten för säg; 2 miljoner, så blir ditt anskaffningsvärde alltså 1 miljon kr. Genom detta har beskattningen skjutits upp och flyttats till gåvomottagaren.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

De senast besvarade frågorna

 1. Husbeskrivning i köpeavtalet stämmer inte med verkligheten

  Hej, Vi tillträde vårt hus en vecka sedan och det saknas fiber i huset, som enligt beskrivningen i avtalet skulle finnas i huset. Har jag rätt att kräva att dem står för indragningen av fibernätet...
 2. Avloppsbrunn

  Köpt hus för 3 år sedan. Det avlopp som finns är en 4 kammarbrunn som enligt säljaren fungerat felfritt. När jag bott där Ca 1 år kom ett förbudsåläggande att inom 1 år altså kan 2021 måste ny...
 3. Garanti /reklamation luftvärmepump

  Vi köpte en luftvärmepump Daikin för ett år sedan. Från första början så tyckte vi att pumpen lät onormalt mycket. Vi påpekade detta och firman vi köpte den av skickade ut tekniker. De tömde...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer