Byggahus.se

Kompensation vid fel i badrumsrenovering

Besvarad 3 jun 2019 av Claes Blåe

 1. Hej
  Vi har låtit renovera vårt badrum med hjälp av en GVK-behörig firma. Nu när vi duschar märker vi att vatten rinner ut på golvet. Firman har varit ute och tittat och medger att golvet i duschen är delvis plant. Kompensationen vi är erbjudna är antingen en billigare duschvägg eller att de skär upp golvet i själva duschen och gör om fallet. (vi har matta på golv och väggar).
  Vi anser att en duschdörr inte kommer hålla tätt och att det inte kommer lösa problemet (vi vill ju ha ett godkänt golv med fall)
  Att skära ut och göra om i duschen löser problemet, men det kommer medföra synliga svetsningar vilket vi anser blir jättefult och inte är vad vi beställt.

  Har vi någon möjlighet att driva detta vidare och få dem att göra om jobbet? Vart vänder man sig i så fall?`
  Har vi någon rätt att kräva kompensation för de dagar vi är utan badrum om det görs om?
  Om vi ändå väljer alternativet "skära ut bara i duschen" kan vi då kräva ekonomisk kompensation för att det inte blir som vi velat ha det och beställt det?
   
 2. Svar

 3. Ni har tydligen som konsumenter avtalat med en näringsidkare i våtrumsbranschen om en badrumsrenovering. Konsumenttjänstlagen är tillämplig.

  Bakfall i badrumsgolv är inte fackmässigt, utan utgör ett fel och avviker från det en konsument har rätt att kräva. Näringsidkaren har en laglig rätt att försöka åtgärda felet. Han har tydligen medgivit felet. För åtgärdandet gäller att det skall vara fackmässigt och överensstämma med det som ursprungligen anses ha avtalats.

  Onödiga och förfulande skarvar i badrumsgolvet var inte avtalat, och därmed skulle den lösningen avvika från avtalet. Det behöver ni inte finna er i. Ett korrekt åtgärdande skulle enligt min mening innebära att plastmattan rivs ut, bakfallet åtgärdas och en ny heltäckande plastmatta läggs in. Kort och gott; gör om och gör rätt!

  -Saken kan drivas i tingsrätt för utfående av ersättning för nödvändiga och skäliga åtgärdandekostnader för ett golv i fackmässigt/avtalat skick, och även ersättning för andra bevisbara orsakade kostnader.
  -Ni kan inte få en dom i domstol som tvingar näringsidkaren att åtgärda golvet.
  -Ekonomisk kompensation för skarvar är svåruppskattad, och byggarna brukar inte vilja släppa ifrån sig pengar, men det blir i så fall en ren affärsförhandling för sig.

  Kräv i en daterad skrift till byggaren att arbetet görs om enligt avtal. (Oskarvad matta)


  Bekräfta i daterad skrift till byggaren att han erbjudits tillfällen att åtgärda, men vägrar göra om arbetet enligt avtal, utan vill "lappa och laga".

  Låt besiktiga badrummet genom en SITAC-certifierad våtrumsbesiktningsman.

  Ta med avtalet, kvalitetsdokumentet, protokollet över besiktningen samt korrespondensen mellan parterna, till en lämplig advokat som granskar ärendet, och eventuellt driver det.

  Utifrån era uppgifter bedömer jag att ni har goda chanser, och en stor det av dessa mål förliks (görs upp) i tingsrätten innan domen.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

De senast besvarade frågorna

 1. Ansvar för skador pga. fallande träd.

  Vem ska ersätta skador på hus pga. en mot huset fallande gammal och stor björk ? Frågan aktualiserats av att toppen av en närbelägen björk av samma storleksordning fallit nyligen. Riskerna har...
 2. Dolt fel? Vem ansvarar? Anticimex överlåtelsebesiktning

  Reklamation – dolt fel i fastighet. Det påbörjades dränering av fastighet Arbetet utfördes av en certifierad firma. Den som utförde arbetet uppmärksammar när han gräver upp runt fasaden på...
 3. Vattenskada bostadsrätt

  Hej! Jag bor i en bostadsrätt i Malmö. Den 16/3 2020 upptäckte jag en vattenskada i mitt kök på taket, anmälde felet och problemet hittades och löstes. Vattenläckan kommer från avloppsröret från...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer