Byggahus.se

Felmontering av golvets nivellsystem- vems ansvar?

Besvarad 9 mar 2021 av Claes Blåe

 1. I några lägenheter i vår brf har golven börjat sjunka. Efter utredning har det visat sig att skruvarna i nivellsystemet monterats fel av de som byggde huset och därmed börjat ge vika. Vi befinner oss i en diskussion kring ansvarsfördelning mellan föreningen och de drabbade boenden. Enligt stadgan står det att de boende ansvarar för "..., ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmanna-mässigt sätt". Garantitiden för själva bygget har passerat. Jag undrar nu hur vi kan hantera ansvarsfördelningen mellan förening och de boenden som drabbats med hänsyn till stadgans formulering.
   
 2. Svar

 3. En bostadsrättsförening svarar normalt för byggnadens funktion samt konstruktion, och stadgarna brukar inte inkräkta på den regeln. Förenklat sagt; föreningen ansvarar för det som finns bakom vägg och under golv. Här verkar ju orsaken till sjunkande golv redan ha uppkommit vid uppförandet av byggnaden. Det är lite oklart vad föreningen lutar sig mot om den hävdar att bostadsrättsinnehavarna ansvarar för fel i golvregelsystemet, men den springande punkten verkar vara "underliggande ytbehandling". Om felen har konstaterats i golvens nivelleringssystem (avvägningssätt), har ytskikten knappast något med saken att skaffa, utan det rör sig om allvarliga brister i byggnadens funktion och/ eller konstruktion, i golvens regelutförande. Ytskikt som medlemmarna normalt ansvarar för är till exempel färg, tapeter och parkett.

  Föreningen får nog bära ansvaret för detta och den bör, om så inte redan skett, kontakta sitt försäkringsbolag, för att utröna möjligheterna till ersättning den vägen. Det skadar inte heller om de drabbade bostadsrättsinnehavarna hör efter hos sina respektive försäkringsbolag om ersättningsmöjligheterna, även om jag inte tror riktigt på den lösningen.

  Sammanfattningsvis är det min bedömning att, grundat på de omständigheter du angivit i frågan, föreningen kommer att få svårt att komma ifrån ansvaret för golvfelen gentemot sina medlemmar.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. Appendix
  Appendix ·
  Å andra sidan. Vilka äger föreningen. Jo medlemmarna

  Så lägger man ansvaret helt på föreningen så kommer avgifter att riskera höjas med mera och sänka värdet på bostaden.

  Till detta kommer eventuella konflikter. Några jurister ska säkert ha betalt.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Altangolvet är högre än innegolvet

  Hej! Har uppfört ett uterum med prefabricerade delar och uppförandet har genomförts av byggn firma. I efterförloppet visar det seg att altangolvet är 2 cm högre än innegolvet, så det blev problem...
 2. Friskrivningsklausul för fastighet ägd av dödsbo

  Hej, Som en av dödsbodelägarna fick jag det tveksamma nöjet att sälja en av dödsboets fastigheter, Tveksamheten berodde på att ingen hade bott i bostaden på flera år, och tidigare boende var inte...
 3. Rimlig avvikelse boyta (brf)?

  Hej jag har för avsikt att flytta in i ett parhus där det i kontraktet står angiven boyta som ”ca 154 kvm” vad anses som en rimlig avvikelse i och med att det står ”ca” och kan man om boytan...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer

Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.