Byggahus.se
 1. Hur mycket el förbrukar du? Jämför med andra

Felaktig information i prospektet

Besvarad 2 maj 2022 av Claes Blåe

 1. Hej Claees,
  Vi köpte ett hus med pustad fasad för drygt ett år sedan. I prospektet stod det att fasaden var revirterad för ca 20 år sedan och besiktningsmannen hade bara en anmärkning på lite putssläpp i ena hörnet. På mindre än ett år har det nu skett flera putssläpp på huset och vi började misstänka felaktiga lagningar och kallade in en expert som dels konstaterade att lagningar gjorts på ett slarvigt sätt, men framförallt att fasaden inte kan ha varit revirterad för 20 år sedan. Möjligtvis gjordes en del lagningar då, men putsen var betydligt äldre än 20 år(kanske närmare 50-60 enligt experten).

  Min fråga är således, kan det här betraktas som ett dolt fel? Eller kan vi gå vidare på andra sätt? Eller är det helt enkelt så att enligt undersökningsplikten låg ansvaret på oss att se detta?
   
 2. Svar

 3. Er fråga gäller revetering av en fasad.

  Revetering eller rappning är ju som bekant en teknik för att klä en trävägg vanligen först med ett fästmedel och sedan med puts. Sådana väggar behöver underhållas tämligen löpande för att undvika släpp och sprickor.

  Jag vet inte utifrån frågan om prospektet var upptagen som en bilaga till köpekontraktet, men upplysningen skulle i så fall vara avtalsinnehåll. Frågan är vad en normalt aktsam köpare egentligen kunde dra för slutsatser av skrivningen i objektsbeskrivningen. Var det en helt ny revetering eller var det mera en grundlig reparation? Utfördes reveteringen av fackmän, eller av husägaren själv? Ofta förhåller det sig så att dessa frågor bör ställas till säljaren vid köpet i och med undersökningsplikten.

  Här tillkommer även frågan om åldersavdrag. Man brukar säga ett en putsad fasad har en livslängd omkring 40 år med löpande normalt underhåll, och er fasad skulle därmed vara till omkring 50 % avskriven vid köpet.

  Utan nämnda ställda frågor till säljaren, med det något svävande begreppet "reveterad för ca 20 år sedan" och ålderavdraget, hade jag tvekat ratt dra ärendet vidare mot säljaren i domstol. Det saknas som nämnts pusselbitar rörande om putsen för 20 år sedan knackats ner intill fästskiktet och om en ny rappning anbringats över hela väggarna eller inte. Oklarheter i målen om fel i fastighet drabbar tyvärr ofta käranden (Den som stämt i målet) eftersom bevisbördan att styrka felet fullt ut initialt åligger käranden, och inte säljaren (Svaranden). Även om förhållandena inte var upptäckbara vid köpet, kan man från säljarsidan hävda att vissa skador kan vara förväntade i en omkring 20 år gammal putsfasad. Det är en svår invändning för köparen att bemöta.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. Bananskalare
  Bananskalare ·
  Nån har läst på om dolda fel. Men glömde att det finns krav...
  Dessutom glömdes den fina avskrivningen bort.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Entreprenör som ej vill åtgärda fel

  Hej, vi har haft en entreprenör som har varit och utfört en renovering på vårt badrum. Efter att ljus sattes in i badrummet kunde vi se att plattsättningen var jättedåligt utfört (foglinjer som...
 2. Felaktig information i prospektet

  Hej Claees, Vi köpte ett hus med pustad fasad för drygt ett år sedan. I prospektet stod det att fasaden var revirterad för ca 20 år sedan och besiktningsmannen hade bara en anmärkning på lite...
 3. Badrum ventilation läcker in på vind

  Hej. Vi har köpt ett enplanshus där badrummet nyligen är renoverat och intyg för tätskikt finns. vi hade överlåtelsebesiktning. Ingen av oss kände "mugglukt" i badrummet under visning eller...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer

Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.