Byggahus.se

Bomljud i badrum dolt fel?

Besvarad 28 sep 2020 av Claes Blåe

 1. Hejsan! Försöker sammanfatta situationen.

  Köpte ett hus för två år sedan, med ett badrum renoverat i slutet av 2009. Vi märkte för två veckor sedan att golvet rest på sig (kakel) och att ett område med cirka 20 plattor har ett ihåligt ljud när man knackar på dem. Ej i anslutning till dusch/ golvbrunn.

  Fukttekniker och besiktningsman utesluter fuktproblem i det berörda området. De anger även att det borde gå att åtgärda felet med bibehållen funktion, utan att veta förutsättningarna.

  Båda försäkringsbolagen säger att jag öppnar upp på egen risk med hjälp av sakkunnig och behörig plattsättare, men väntar samtidigt på ett utlåtande för att kunna lämna slutgiltigt besked.

  Jag hävdar att det är ett dolt fel, eftersom detta inte kunnat påvisats vi en besiktning.

  Om arbetet är felaktigt utfört från början, borde inte säljaren ha något ansvar i detta?

  Hur kommer jag vidare, känns som att jag är rökt om jag tar hem plattsättaren för att öppna upp och inspektera vad som har hänt?
   
 2. Svar

 3. Det fel du beskriver är tyvärr inte ovanligt. Fuktteknikern och besiktningsmannen har rätt så till vida att dålig vidhäftning av klinkerplattor (bom) inte behöver betyda att fuktspärren under klinkerplattorna är felaktig. Om inga som helst tecken tyder på att fukt trängt igenom fuktspärren skulle jag säga att de felande klinkerplattorna är möjliga att i efterhand fästa korrekt. Din fråga nämner inte om det är ett våningsplan under badrummet, krypgrund eller betongplatta på mark. Det är av viss betydelse därför att i de första två fallen kan det vara möjligt att besiktiga eventuella fuktskador underifrån, (håltagning) och i det sista fallet har jag svårt att se att det skulle kunna uppstå några fuktskador.

  Ett badrum har en värdelivslängd kring 20 år. Ditt badrum bör i skrivande stund vara omkring 10 år, och är alltså värdemässigt till hälften avskrivet. Kostnaden för ett nytt normalbadrum brukar ligga i spannet 100 000 kr - 150 000 kr. Även om du skulle kunna leda i bevis att det rör sig om ett dolt fel skall du betänka att du i praktiken får föra ett mål i tingsrätten kanske med ett yrkat belopp om 75 000 kr. Jag vill hävda att det är svårt få en svensk advokat att föra fastighetsprocesser kring det beloppet. Det är naturligtvis ett högt belopp för en privatperson, men kanske inte i domstolssammanhang.

  Mitt råd är alltså att i första hand, enligt principen att en skadelidande har att minimera sin skada, försöka återplacera de felande klinkerplattorna på ett korrekt sätt.
  I andra hand, i det fall fuktskyddet skulle visa sig vara felaktigt; ta en seriös diskussion med säljaren och försök komma överens om ett rimligt belopp i ersättning. Kom i håg att den bästa förlikningen är när båda parter är lika missnöjda bakefter.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. Appendix
  Appendix ·
  Bra och nyanserat svar.

  Vill även tillägga att bomljud kan man nog upptäcka vid en besiktning/egenkontroll så det är knappast ett dolt fel.
   
 6. L
  LyckeKonsult ·
  Är det klinker på träbjälklag eller betong?
  Det finns något som kallas "svällning i brända lergods".
  Det brända lergodset återtar genom åren fukt och sväller då. När det väl släpper från underlaget så kan det ske med en hög smäll! Detta sker på underlag av betong.
  Klinkern reser sig då också...
  https://issuu.com/byggteknikforlaget/docs/byggteknik210/55
   

De senast besvarade frågorna

 1. Hela huset byggt av blåbetong med hög strålning

  Hej! Vi har köpt vårt första hus och fick i veckan reda på att hela huset, både ytter och innerväggar är byggda av blåbetong med för hög gammastrålning (runt 0,8 där 0,3 var gränsen) Vi har...
 2. Radon ett dolt fel?

  Hej, köpte en villa för några år sedan. I mäklarens beskrivning framgår att radon var mätt genom långtidsmätning. 180 Bq/m3. Utan någon större oro köpte vi huset. Förra året gjorde vi en ny...
 3. Skillnad i areal mellan säljarens uppgifter och lantmäteriet

  Vi är intresserade att köpa ett hus där säljaren uppger att tomtarean är ca 1250 kvm. Jag begärde dock ett utdrag ur fastighetsregistret där det istället står 980 kvm. I registerkartan från...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer