Byggahus.se

Ang dolda fel skador

Besvarad 27 nov 2020 av Claes Blåe

 1. Hej vi köpte ett hus för snart 1år sen i december 2019
  Det har dykt upp väldigt mycket fel. Visa som man ej kunde se. Samt rör som vart sönderrostade i mullbänken o läkte samt gavel helt rutten bakom putsen. Hål i taket osv.. pga huset vart så fyllt med grejer så kunde man knappt se väggarna av allt och vinden vart full med grejer osv. Vi tog huset utan besiktning tyvärr.
  Men har man några rättigheter eller nått för sån fel som dykt upp i renoveringar då
  Det avslöjat fel visa som man tänker dom borde vetat om i med man bott här och visa man borde uppmärksammat efter dom tömt. Vi åkte på takbyte tidigare pga takläcka på flera ställe när det regnar och upptäckte det vart massa lappningar på olika ställe med träskivor under pannorna. samt akut rör byte i en del av stammen då det stod och läckte i mullbänken som vi ej kunde se först vi grävt upp mullbänken. Samt då
  Badrum läckte ner i mullbänken vilket vi märkte när det börja mögla på tapet på andra sidan i andra rummet och jag rev loss tapet o då e det lagat där tidigare med fel bruk. Och visar sig vara hål i hörnan v plastmattan där kabinen står. vill
  Bara höra mig för fall man har någon som helst rättigheter eller så? mvh husägare
   
 2. Svar

 3. Vid ett fastighetsköp är en köpares undersökningsplikt lagstadgad och omfattande. Jordabalken (JB) föreskriver i 4 kap 19§ 2 st att en köpare inte får göra åberopa fel som" köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". Det är faktiskt mycket begärt att en normalt aktsam köpare skall kunna dra rätt slutsatser av den paragrafen. Vad lagstiftaren försöker säga är bland annat att köpeobjektets ålder och standard är styrande för hur köparen försiktigtvis skall agera inför köpet.

  Med andra ord har en normalt aktsam köpare att förvänta sig fel, eller större risk för fel i en gammal och sliten byggnad; upptäckbart eller inte. För att tydliggöra detta kan man säga att en normalt aktsam köpare kan förvänta sig i stort sett vilka fel som helst i en byggnad uppförd i slutet av 1800-talet, som renoverats under olika byggnormer vid ett flertal tillfällen över tid. Er fråga tyder på att ert objekt är en äldre byggnad som dessutom var belamrad med diverse inventarier vid köpet, vilket försvårat er granskning. Ni verkar ha avstått möjligheten till en egen överlåtelsebesiktning av byggnaden, och ni har nu tydligen funnit många fel efter köpet.

  Det är inte ett krav att anlita en besiktningsman inför köpet, men om man inte gör det riskerar man, i vart fall rörande en äldre byggnad, att missa en rad fel, eller åtminstone risker för fel. Jag har inte mycket att gå på här, men det verkar som en duktig besiktningsman skulle kunna ha upptäckt en del av de kostsamma fel ni nämner. Det är alltså troligen inte ett starkt case i tingsrätten. Ni får gärna följa tråden och återkomma med information om byggnadens ålder och skick samt övriga omständigheter.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. Appendix
  Appendix ·
  Ja tyvärr är det ju så här det blir utan besiktning. Samtidigt som man ska notera precis som Claes säger. Ett gammalt hus kan man förvänta sig problem med. Kanske speciellt om huset varit belamrat med olika saker som försvårat underhåll.

  Visserligen är taket lappat och lagat med läckor. Men man har antagligen kunnat se tillräckligt med varningssignaler så att man insett att en fördjupad undersökning varit på sin plats.

  Är man oerfaren villaköpare skall man använda sig av en besiktingsman. Även en person som är händig kan missa saker vid ett husköp och det är bra att en person med andra ögon än "åh, här vill jag bo" tittar på huset.
   
 6. S
  Stego1 ·
  Då är det viktigt att hålla isär överlåteksebesiktning och utökad besiktning. En överlåtelsebesiktning kollas ytskikt och sådant som är lätt att se. T.ex. fall i badrum, ventilation synliga installationer osv. Man går inte upp på tak utan gör en koll från markninvå. Invändig syn av tak från vind görs men själva takbeklädnaden kollas inte. Vill man ha fuktmätning t.ex. så är det utökad besiktning som gäller. En duktig besiktningsman ser ju givetvis i första läget hur skicket på kåken är men min uppfattning med tanke på att det är ganska vanligt förekommande med fuktskador i kåkar både äldre och nyare så ska man satsa på att få kåken fuktmätt. Det är oftast lätrare att fixa otätheter och drag än fuktskador. Dessa brukar bli dyra som guld och ofta är dom omfattande då skadorna sällan uppkom igår.
  Så gick iaf min överlåtelsebesiktning till. Alltså jag hade bara första delen. Besiktningsmannen föreslog att det räckte med tanke på att källare är fuktfri och luktar inte ens källare, samt att taket såg bra ut inifrån vinden. Inga fuktfläckar eller mögelslag.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Delade meningar om plåttak med oljud

  Hej, Vi byggde hus för fem år sedan. Redan vid inflytt reklamerade vi vårt plåttak pga att det låter onormalt mycket då det blåser (så pass att det håller oss vakna under vissa blåsiga nätter). Vi...
 2. Felaktig trekammarbrunn

  Hej har precis flyttat in i en villa. Enligt säljarna fungerade allt med vatten och avlopp utmärkt. Slamtömning varje år har skett automatiskt och inga konstigheter då heller. När jag nu tittade...
 3. Hantverkarens rätt att åtgärda fel

  Har förstått att en hantverkare har rätt att åtgärda felaktigheter, men är den rätten obegränsad? Min hantverkare skulle bygga nytt kök, lägga in nytt golv, tapetsera och måla. Resultatet blev...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer