Byggahus.se

Vilka försäkringar behövs för nybyggnad?

3k läst  14 svar

 1. M
  Medlem Nivå 1
  Håller på att sätta mig in i försäkringsdjungeln och skulle vilja få bra input på vilka försäkringar som är värda att teckna vid nybyggnad av enbostadshus.

  Förutsättningarna:
  - Vi köper ett hus av en husleverantör, de står endast för byggsatsen.
  - Montering, VA, badrum, el och ventilation etc köps via annan entreprenör.

  Kommunen kräver att vi tecknar färdigställandeskydd - men vad utöver det är värdefullt att teckna? Byggfelsförsäkring? Något annat?

  Tar tacksamt emot all hjälp!
   
 2. dd88
  Medlem · Nivå 7
  För vår del kräver banken villaförsäkring och staten färdigställandeförsäkring, dock så verkar det bero lite på vilken typ av betalplan du har med leverantören. Vi fick vårt startbesked utan att ha tecknat färdigställandeförsäkring.
   
 3. M
  Medlem Nivå 1
  Tack för ditt svar! Lämnade ni något underlag till kommunen "istället" för färdigställandeförsäkring? T ex entreprenörsoffert, avtal eller liknande.
   
  • Laddar…
 4. R
  Medlem · Nivå 17
  Samma för oss. Betalar man entreprenörerna i efterskott mot prestation så brukar inte kommunerna begära något färdigställande skydd.

  Vi har villa/hemförsäkring hos Trygghansa då det är krav från banken. Under byggtiden är den även byggförsäkring så den täcker även materiel som levererats men inte monterats.
   
  • Laddar…
 5. M
  Medlem Nivå 1
  Intressant! Vad innebär "byggförsäkring" i övrigt? Fungerar den även som byggfelsförsäkring?
   
 6. M
  Medlem Nivå 1
  Ska färdigställandeskyddet endast täcka entreprenadkostnaden för bygget, eller även byggsatsen från husleverantören?
   
 7. R
  Medlem · Nivå 17
  Nej, den täcker brand, vatten och stöld. Som en vanlig hemförsäkring men att den även gäller ett hus som inte är färdigt. Byggfelsförsäkring måste alltid tecknas separat och jag har uppfattat den som ett skydd för dig mot konstruktör/entreprenör. Bygger du själv har du mest dig själv att skylla så det blir nog svårt att bevisa vem som gjort byggfelet då.
   
  • Laddar…
 8. R
  Medlem · Nivå 17
  Den skall täcka ev förbetalt material/arbete om de som fått förskott går i konkurs eller om det blir merkostnader att färdigställa om de som skulle gjort det går i konkurs.
   
 9. dd88
  Medlem · Nivå 7
  Gäller att vara medveten om att det kan bli en extrakostnad om entreprenören går i konkurs och man inte hittar någon som kan färdigställa bygget för samma pris.

  Känns främst väldigt bra att inte ge några pengar till Garbo. Länsförsäkringar har en färdigställandeförsäkring men då gäller det att du har en betalplan som medför förskottsbetalning och det är entreprenören som måste teckna den.
   
 10. H
  Moderator · Nivå 25
  Det är lite märkligt att kommunen bara kräver färdigställandeskydd när man har en betalplan som innebär efterhandsbetalning. Det är nämligen ett krav även från försäkringsbolaget för färdigställandeskydd. Om du betalar något i förväg, eller har en betalplan där alltför mycket betalas tidigt, så gäller inte försäkringen.

  Försäkringen är tänkt att skydda om entreprenören inte kan färdigställa (oftast pga. konkurs). Då kanske totalkostnaden efter att du tagit in en ny entreprenör blir högre än i den ursprungliga planen, försäkringen täcker den merkostnaden. Men den täcker inte ev. fordringar som du kan ha på entreprenörens konkursbo, för ex. förbetalt material som inte levererats.
   
 11. dd88
  Medlem · Nivå 7
  Nu säger jag inte att det inte förekommer, men vilka kostnader kan man ligga ute med om man betalar allt i efterskott? Att det kan bli dyrare för en annan aktör att färdigställa projektet förstår jag, men om betalmetoden är prestationsbaserad så ligger man i regel aldrig ute med pengarna?
   
  • Laddar…
 12. H
  Moderator · Nivå 25
  Antag att firman lägger av ungefär när du just har betalat en av delbetalningarna. Då antas du ha betalat 90% av det som gjorts frma till dess, 10% skall hållas inne till till slutbesiktningen.

  I det läget blir det konkurs. Det återstår ex. 1 milj att betala fram till färdigt hus.

  En ny firma tar över, de vill givetvis kontrollera en del av det som gjorts, kanske vill de göra om en del (konkursade firmor tenderar att göra mycket fel, det är ofta ett skäl till konkursen, många tidigare kunder som vägrar betala för fuskjobb).

  Med den nya firman kostar det kanske 1,3 milj att färdigställa. Då skall färdigställandeskyddet betala för det.

  Med det upplägget blir risken för förs. bolaget relativt liten, ofta har konkursboet fordringar på redan utfört arbete, men som konkursboet inte får betalt för. de pengarna går i första hand till de fördyringar som uppstår för beställaren pga. konkursen, pengar som förs,. bolaget då slipper betala.
   
 13. dd88
  Medlem · Nivå 7
  Men nu är vi igen inne på att det är dyrare för nästa aktör att ta över projektet, vilket vi nog båda ser som en självklarhet. Det jag undrade var enligt citat:

  "Men den täcker inte ev. fordringar som du kan ha på entreprenörens konkursbo, för ex. förbetalt material som inte levererats."

  Vilka fordringar kan man ha på en leverantör om man betalar allt i efterskott?

  Vill bara tillägga att jag är genuint intresserad av frågan, och inte konfliktsökande, då detta är ett upplägg som vi kommer köra med.
   
 14. H
  Moderator · Nivå 25
  OK, jag missuppfattade.

  Nej det väl just det som är poängen, OM du betalar något i förskott, så täcker försäkringen inte det. OM du sköter det rätt så har du inga fordringar på konkursboet.

  Det var därför jag var lite förundrad över att kommunen (i vissa fall) tydligen kräver att du tecknar färdigställandeförsäkring, bara om du har en betalningsplan som innehåller förskottsbetalning, de kräver alltså att du tecknar en försäkring bara i de fall den inte är giltig.
   
 15. P
  Medlem Nivå 5
  Min kommun kräver inte avtal med förskottsbetalning. Jag har färdigställandeskydd för ett löpande kontrakt med takpris för min stomresning.
  Jag har delad entreprenad och stomresningen blev den enda som var tillräckligt stor kostnadsmässigt för att färdigställandeskydd skulle vara av vinning för mig.

  Försäkringen är dyrare ju längre period den vara. har man exempelvis en stomresning under 5 veckor, blir inte försäkringen så dyr. Har du en elfirma över ett halvår. kan det bli dyrare o.s.v.

  Från Garbos håll tyckte de entreprenader under 100 000 var på gränsen till att vara onädigt. Då självkostnaden för tecknandet motsvarar det överliggande procenten du försäkrar dig mot.
  Försäkringen täcker ju 15% över kontraktsumman.

  Som jag ser det är detta skyddet man får. 15% extra att hitta ny entreprenör för.

  Hur det blir vid förskottsbetalning vet jag inte.
   
  • Laddar…
Bevaka ämnet och häng med när det uppdateras.
Bevaka