Byggahus.se

Vilka fel kan uppstå i detta huset?

 1. M
  Medlem · 62 inlägg
  Hej. Är intressanter av ett hus från 1991.
  FASAD
  Tegel
  GRUND
  Betong
  STOMME
  Trä
  BJÄLKLAG
  Trä
  GRUNDMUR
  Betong

  Vilka risker finns här? Fasaden? Den är putsad. Kan den vara enstegstätad trots där är tegel?
  Hur är plattorna från denna tiden?
  Andra tips och idéer angående konstruktionen?
   
 2. H
  Moderator · 42 501 inlägg
  Grund i betong, kan betyda rätt många olika saker.

  Om vi till att börja med antar att det är en betongplatta på mark.

  Då är det så att i äldre konstruktioner som framförallt vara vanliga på 70 talet så gjöts betongplattan på marken, med isolering ovanpå betongen. Detta skapade ett antal olika problem.

  Sedan började man med dagens konstruktion med frigolit på marken, och betong på det. Det verkar hittills lösa de flesta problem.

  1991 är lite tidigt för en modern betong grund, det ligger lite i bryttiden, det är inte helt säkert att den är byggd med dagens moderna metod. Det behöver utredas.
   
 3. S
  Medlem · 1 174 inlägg
  Utöver det som redan är sagt om plattan så är ju alltid takets skick och konstruktion en mycket viktig punkt.
  Du nämner inget om taket i första inlägget. Hur ser det ut?
   
 4. H
  Moderator · 42 501 inlägg
  Fasaden låter ju inte som det är en typisk enstegstätad fasad. Men jag har bara begränsad koll på det exakta problemet med de här fasaderna. Å andra sidan tror jag att problemen med fasader är på nyare hus än -91.
   
 5. M
  Medlem · 62 inlägg
  Jo 70-talets problem är jag väl medveten om. Men hade man kommit tillrätta med det till 1991? Eller vilka typfel finns från den tiden?
   
 6. M
  Medlem · 62 inlägg
  Taket är visuellt OK, så det är jag inte orolig för. Det kan man alltid byta. Är mer orolig för grund och stomme
   
 7. M
  Medlem · 62 inlägg
  Ok. Men om huset är teglat, är det ens möjligt att den är enstegstätad då?
   
  • Laddar…
 8. useless
  Lök. · 18 158 inlägg
  Det kan ju vara så att man har lagt isolering invändigt direkt mot teglet. Det är iofs fel, men i princip samma felkonstruktion som enstegstätade fasader med puts utanpå isoleringen.
   
 9. T
  Medlem · 366 inlägg
  Eftersom huset är relativt ungt kan det finnas byggtekniker och material som är dåliga men att felen / effekterna inte uppträtt eller upptäckts ännu. Historiskt har det varit ett genomgående tema; man bygger med ett visst material eller med en viss teknik och 30-40 år senare uppträder problemen eller hälsoeffekterna.
   
 10. H
  Moderator · 42 501 inlägg
  Det är det jag inte skulle våga vara helt säker på. Efter problemen på 70 talet, så var betongplatta en konstruktion med dåligt rykte. Ingen ville bygga betongplatta på mark, med undantag. Under 80 talet byggdes de flesta hus med krypgrund i olika varianter.

  Men så började man på allvar uppmärksamma att problem med krypgrund. Det finns flera varianter på problem. Men i huvudsak är det så att det är under perioder kallare under grunden, än i luften utomhus. En varm och fuktig dag så blåser varm fuktig luft in genom ventilerna till grunden, och kylan gör då att fukt kondenserar till vatten, som skapar mögel och röta. Men det finns fler scenarier som ger skador på en krypgrund.

  Då gjorde betongplatta på mark comeback. Denna helt utdömda grundteknik, återkom i ny skepnad.

  Det nya är nu att man isolerar under grunden, därmed kommer vattenånga som kan avdunsta från vatten nere i marken inte kondensera mot en kall betongplatta. Plattan är varm.

  Men denna typ av grund med frigolit under betongen kom någon gång på 90- talet. Jag tror att jag observerade ett bygge med denna teknik 95- 97 ungefär första gången. Så frågan är om man byggde så -91.
   
 11. M
  Medlem · 1 498 inlägg
  Finns det ingen konstruktionsritning som du kan dela med dig av?

  Det är dessa som gör att vi slipper gissa och kan ge dig klarare besked/riskområden...
   
 12. fubar
  Medlem · 949 inlägg
  Problemet med enstegstätade fasader är inte frigolitplattorna i sig utan underlaget.
  Som jag har fått det förklarat för mig är metoden utvecklad för stenhus och ska då vara bra. Problemen uppstod när man började använda samma metod på hus med trästomme. Träet kunde då började mögla.

  Så teglet borde väl vara OK.

  Jag är inte expert på fasader, men har haft ett enstegstätat hus med trästomme.

  Tillägg: Det spelar även in om det finns läckor i fasaden, eller om det var fuktigt när fasaden sattes upp mm.
   
  Redigerat 13 mar 2019 16:58
 13. K
  Medlem · 88 inlägg
  Med tegelfasad från -91 borde det finnas ventilations hål i nedersta raden. Lätt att se isåfall.

  Har märkt i vårat hus att puder snö har lätt att komma in i hålen, där det är lägre till mark.
  Om vindskydds skivan klarar att ta upp och torka bort denna extra fukt utan att skadas kan jag ej svara på.

  Samt inspektera fönster o dörr foder runt tegelfasaden, verkar vara lite svårare att få helt tätt jämfört med trä.
   
 14. M
  Medlem · 62 inlägg
  Ja ventilationshål är där. Vad är det som är lätt att se här?
   
 15. fubar
  Medlem · 949 inlägg
  Att det är ventilerat.

  När det gäller plastskivor direkt på trästomme är det avsaknad av ventilation som orsakar problemen. Därav namnet enstegstätad fasad, vilket gjorde att man började med en luftspalt bakom plasten, tvåstegstätad fasad.

  Finns ventilering mellan tegel och stommen och plastskivorna utanpå teglet borde ju ev fukt kunna ventileras bort.