personstarthumb-up

Varudeklarerat/Anticimex/Dolda fel

953 läst  24 svar

 1. A
  Medlem Nivå 1

  11 § En kontrollansvarig ska
  1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall,
  2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
  3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
  4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
  5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
  6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
  7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.


  Varken mer eller mindre.

  Ytterst är det byggherrens ansvar att kraven uppfylls, men den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen följs och nödvändiga kontroller utförs, men har själv väldigt lite ansvar för att kontrollera saker. Det är absolut ingen besiktningsman.
   
  anaitis gillar
 2. L
  Medlem Nivå 1
  Jodå absolut!
  Han gör kontrollplan inför bygglovet och kontrollerar sen att den följs.
  Inför slutsamråd kontrollerar han att kontrollplanen är uppfylld och signerad av alla inblandade.
  Det är KA:s roll.
  Sen om han/hon väljer att vara mer behjälplig under projektets gång beror ju på vad som avtalats mellan B och KA.
   
 3. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Ja, man kan ju minska en fackmans uppgift till ett absolut minimum.
  Men varför inte dra nytta av en kunnig persons råd och förslag?
  När det gäller en person med mångårig erfarenhet i branschen.

  Själv betackar jag mig för pappersvändande byråkrater som bara kontrollerar att papper är rätt ifyllda.
  Sådant kan vi gott låta datorerna ta hand om. Det kräver ju i stort sett noll insikt och kunskap.
   
 4. A
  Medlem Nivå 1
  Problemet är att "pappersvändarna" inte får konkurrera med marknaden, det finns ju ett helt skrå med ingenjörer och arkitekter som gladeligen står till tjänst mot betalning. Men folk förväntar sig att allt ska vara gratis, och speciellt om man har med kommuner att göra, gärna med slagorden "jag betalar ju för fian skatt, vad fan får jag för det..."

  Som KA är jag väldigt tydlig i början av mitt uppdrag vad det innefattar. Annars är det lätt att man hamnar i både projektledande roller och tekniska konsultroller, iallafall när det gäller småhus. Och det är inte uppdraget jag lämnat pris på.

  Naturligtvis är jag inte omöjlig, men ger man folk lillfingret så läggs alla "en snabb fråga" på hög och kan lätt bli iallafall en extra arbetsdag i slutet av ett mindre projekt. Och ska man bjuda alla kunder på 8 timmar så kan det bli tufft att få ihop till mat och husrum tillslut.
   
 5. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Vad menar du?
  Jobbar du som KA är du väl privatanställd (kanske egenföretagare) och får konkurrera med alla andra privata aktörer,
  så länge du håller dig inom lagens råmärken.

  Varför skulle inte detta kunna kombineras?
  De flesta byggherrar är ju ganska obevandrade när det gäller byggteknik, och kan ha stor nytta av lite enkla råd från den enda "oberoende" byggsakkunniga som de möter på resan mot sin nya bostad.

  Personligen är jag mycket tacksam mot den kvalitetsansvarige (som det hette då) som jag engagerade inför vårt bygge 2010,
  och de enkla och klara råd han gav "i förbifarten".
  Och jag hoppas verkligen och tror att han tog betalt för sitt utmärkta jobb!
   
 6. A
  Medlem Nivå 1
  Jag tolkade det som att "pappersvändarna" var kommunens tjänstemän, en missuppfattning av mig. Som privat aktör är det såklart fritt fram att konsulta.

  Det kan absolut kombineras, men det jag menar är att det inte ingår i priset för KA om man lämnat fast pris på jobbet på en villa exempelvis. Då måste det antingen ske löpande eller om man får justera det pris man lämnat för att även innefatta det övriga de vill ha hjälp med.
   
 7. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Men snälla du, jag skrev
  Tycker du att det är så upprörande att min KA, när han ändå var och kollade schaktbotten,
  också nämnde att dränering var onödig?
   
 8. A
  Medlem Nivå 1
  Men snälla du, jag menar ju vid större åtaganden, exempelvis projektledning eller att ta fram handlingar... Upprörande är det absolut inte, jag lägger mig inte i hur andra jobbar, jag bara beskriver hur jag ser på saken.

  Värt att ha med sig som byggherre vid "snabba konstateranden" som i exemplet ovan är att hela ansvaret hamnar på dig i dessa fall. Jag har varit med om fall där man fått göra om hela takkonstruktionen för att en snickare hade sagt att "den där dimensionen räcker gott och väl...". Nu hade man inte byggt in så mycket innan man konstaterade att det var lite väl mycket böj i balkarna, men ändå...
   
 9. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Nu skulle jag ju inte välja en snickare till KA, och hoppas inte andra gör det heller :)
   
 10. A
  Medlem Nivå 1
  En certifiering är en certifiering...

  Vad jag ville belysa är dock att man bör tänka sig för när man tar in muntliga uppgifter i förbifarten, oavsett vart dom kommer ifrån, eftersom det är du som får stå för konsekvenserna om det visar sig vara fel... Många kontrollansvariga tar på sig lite för stor rock när de är ute och uttalar sig gärna om saker de faktiskt inte har koll på.
   

Hej där! Skaffa ett konto gratis så kan du också ställa frågor i forumet. :love: