Byggahus.se
Go'afton alla belästa! Finns där någon som kan, på enklaste svenska.. förklara lite om detta utdrag om/med med servitut till mig?! :confused: Jag har ärligen ingen aning och mycket av infon online är lite grötig.

Så här står det att läsa på pappret*;
Fastigheten belastas inte av servitut och/eller nyttjanderätt. Fastigheten har del i följande samfälligheter och/eller gemensamhetsanläggningar.

Last; Ledningsrätt; vatten och avlopp.
Last; Avtalsservitut ;Vattenledning
Last; Avtalsservitut; Väg mm
Last, Ledningsrätt; Tele
Last; Ledningsrätt; Starkström

(där står att fastigheten belastas inte av servitut - ändå finns en lista med olika servitut?! Fastigheten kanske är själva huset och inte marken? Hm.. Betyder dessa servitut att någon* får hålla på* med vattenledning, ström osv på marken?
 
Det låter som att det går vattenledningar och avloppsledningar till andra fastigheter på din tomt, och de har rätt att göra det. Likadant med elledningar och teleledningar, samt en väg. Och de har rätt att underhålla dessa vid behov, men skall då återställa marken efter sig. Med stor sannolikhet så är ditt hus beroende av att ledningarna och väg passerar andra fastigheter, det är lite att ge och ta, och inget ovanligt.

Om du skall använda marken till något speciellt skulle jag börja med att ta reda på var och hur dessa ledningar går, samt vad som gäller med vägen. Det är inte så kul att ha anlagt en t.ex. rosenplantering för att sedan se en skogsskördare komma och braka fram över den därför att de har servitut på det hela.
 
För det första betyder "fastighet" i lagens mening själva marken och allt som hör till den, typ byggnader och förpliktelser och befogenheter mot grannar och samhället runt omkring. Det finns två slags servitut: Avtalsservitut och officialservitut. Dessutom har Telia och kraftbolag något som kallas "ledningsrätt".

Officialserviut är något som en lantmäterimyndighet har beslutat om. Detta är den juridiskt mest hållbara typen av servitut, och något sådant servitut belastar alltså INTE fastigheten. Däremot finns på tomten både strömkabel och teleledningar som servar också andra fastigheter.

Och precis som Swetrot skriver finns det tydligen ännu mer att rota i. Någon tidigare ägare av den här fastigheten kommit överens med sina grannar om gemensam VA-ledning och väg. Detta avtal finns tillgängligt hos tingsrätten.
 
Det låter som att det går vattenledningar och avloppsledningar till andra fastigheter på din tomt, och de har rätt att göra det. Likadant med elledningar och teleledningar, samt en väg. Och de har rätt att underhålla dessa vid behov, men skall då återställa marken efter sig. Med stor sannolikhet så är ditt hus beroende av att ledningarna och väg passerar andra fastigheter, det är lite att ge och ta, och inget ovanligt.

Om du skall använda marken till något speciellt skulle jag börja med att ta reda på var och hur dessa ledningar går, samt vad som gäller med vägen. Det är inte så kul att ha anlagt en t.ex. rosenplantering för att sedan se en skogsskördare komma och braka fram över den därför att de har servitut på det hela.
Tusen tack du! Tänk om alla kunde plocka ned det sådär till min förståeliga nivå - jag har ju faktiskt alla dessa ledningar på min tomt och en väg .. att det var dessa som låg under kategorin servitut, hm. Nu vet jag dessutom hur jag ska öppna hos ansvariga när jag ska gräva vidare i servitutsdjungeln, ville ju int' bara visa ett papper, peka och grymta.. ;)
 
För det första betyder "fastighet" i lagens mening själva marken och allt som hör till den, typ byggnader och förpliktelser och befogenheter mot grannar och samhället runt omkring. Det finns två slags servitut: Avtalsservitut och officialservitut. Dessutom har Telia och kraftbolag något som kallas "ledningsrätt".

Officialserviut är något som en lantmäterimyndighet har beslutat om. Detta är den juridiskt mest hållbara typen av servitut, och något sådant servitut belastar alltså INTE fastigheten. Däremot finns på tomten både strömkabel och teleledningar som servar också andra fastigheter.

Och precis som Swetrot skriver finns det tydligen ännu mer att rota i. Någon tidigare ägare av den här fastigheten kommit överens med sina grannar om gemensam VA-ledning och väg. Detta avtal finns tillgängligt hos tingsrätten.
Hm, jag visste inte alls att den egentliga meningen fastighet* var annat än själva huset. Dumt, men nu blir det ju klart med meningen "skogs/jordbruksfastighet" vilket jag faktiskt faktiskt översatt till skogshus + jordbruksfastighet = potatisland och vinbärsodling.
(klart jag vet att jag köpt skog och ängsmark men likväl) :D
Till tingsrätten jag skall tåga och inte till grannen som jag först tänkte! Tack!
 
Jag måste rätta mig själv på en punkt, så att du inte bokstavligen vandrar fel.

Uppgiften du behöver finns hos något som heter "inskrivningsmyndigheten", som förr i världen fanns i varenda tingshus. Nuförtiden finns denna självständiga myndighet bara i ett fåtal av landets sista överlevande tingsrätter. Därför är det bästa att du RINGER innan du springer. ;)
 
Vad omständigt detta var - det visade sig att det var Lantmäteriet jag skulle gå till sen till kommuns bygg..& grejsavdelning,? - lantmäteriet - service och teknikavd - lantmäteriet - - inskrivningsmyndigheten - kommun - - ... puh!

O ett servitut gäller en, knappt märkbar väg på vårt skogsskifte som skall/har brukats för hästtransport. Frågan är om man orkar ta samma runda pga den. :p